Partijen stellen vragen over tekort aan openbare toiletten

De Ronde Venen – In Nederland is een groot tekort aan openbare toiletten. In 2021 bleef rond de 23% van Nederlanders regelmatig thuis om deze reden. Dan gaat het met name om mensen met maag-, darm- of leverproblemen. Meer openbare toiletten betekent dan ook minder eenzaamheid en sociaal isolement, meer gastvrijheid en een aantrekkelijkere gemeente om te verblijven.

Ook in De Ronde Venen is het aantal openbare toiletten beperkt. Daarom stellen PvdA/GroenLinks, Seniorenpartij en D66 schriftelijke vragen aan het college van B&W. Fractievoorzitter Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks): “Door het ontbreken van openbare toiletten durven mensen met maag-, darm- of leverproblemen het huis niet uit. Maar ook mensen die deze problemen niet hebben, hebben zo nu en dan een toilet nodig.” 

Fractievoorzitter Joanne Freeve (D66) vult aan: “Als mensen weten dat ze ergens naar het toilet kunnen voelen ze zich vrijer om de straat op te gaan, dat is belangrijk voor iedereen.” 

Fractievoorzitter Jan Geijtenbeek (Seniorenpartij): “In elke kern en bij elk recreatiegebied moet tenminste een openbaar toilet zijn met duidelijke bewegwijzering!”

Openbare toiletten zijn belangrijk. Gemiddeld moet iedere Nederlander een openbaar toilet delen met 2.500 anderen. Mensen met een spijsverteringsziekte, blaaspatiënten, ouderen, vrouwen en kinderen moeten vaker dan gemiddeld naar het toilet. Ongeveer een kwart van de mensen met een spijsverteringsziekte blijft regelmatig thuis uit angst om geen toilet te vinden. Van alle toiletten is slechts één op de drie toegankelijk voor gehandicapten. Voor hen is op stap gaan dus nog lastiger. De aanwezigheid van voldoende openbare toiletten is dan ook belangrijk. 

PvdA/GroenLinks, Seniorenpartij en D66 vragen schriftelijk aan het college of het bekend is met het probleem van een tekort aan openbare toiletten. De fracties willen weten wat de uitkomsten waren van een in 2018 aangenomen motie, waarin het college werd opgedragen de bewegwijzering naar openbare toiletten te verbeteren en te inventariseren waar meer openbare toiletten gerealiseerd kunnen worden.

De partijen willen verder weten hoeveel openbare toiletten er nu in de gemeente zijn, of deze toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking, hoe vaak die toiletten gereinigd worden en of overal goede bewegwijzering is.

Ook zijn ze benieuwd hoe het staat met de proef om de toiletten op gemeentelijke begraafplaatsen openbaar te maken.

Als laatste vragen de partijen of het college bereid is om ervoor te zorgen dat er tenminste in elke kern en bij elk recreatiegebied een schoon en toegankelijk openbaar toilet aanwezig is, met duidelijk bewegwijzering.

Pieter Kroon: “We hopen dat het college bereid is om meer openbare toiletten in de gemeente te realiseren. Dat zou De Ronde Venen voor veel mensen toegankelijker maken en de angst wegnemen om niet op tijd bij een toilet te kunnen zijn. We kijken uit naar de antwoorden van het college!”AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisd66 de ronde venende ronde venengemeente de ronde venenjan geijtenbeekjoanne freeveopenbare ruimtepieter kroonpvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venenschriftelijke vragen aan college b wseniorenpartij de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×