Gemeenteraad steunt instellen noodfonds

De Ronde Venen – Bij de behandeling van de begroting 2023 op donderdag 3 november jl. werd een motie behandeld voor het inrichten van een Noodfonds om inwoners in de knel te helpen. De motie werd unaniem aangenomen.

Tijdens de behandeling van de begroting in de commissie van 12 oktober jl. vroeg CU-SGP-fractievoorzitter Wim Stam aandacht voor mensen die door hoge energielasten in de knel komen. Daarbij hield hij een pleidooi voor passende maatwerkvoorzieningen, iets wat juist prima op gemeentelijk niveau kan. Want hoewel de rijksoverheid ondersteunende maatregelen neemt, zullen er mensen zijn die in de knel komen omdat ze hun energieverbruik niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Je kunt dan denken aan mensen in slecht geïsoleerde huurwoningen of mensen die om medische redenen een hoog energieverbruik hebben.

“Ik vind dat we als gemeente hier solidair moeten zijn met mensen die geen kant op kunnen” zo stelde Stam in de commissie. Daarom heeft de CU-SGP als voorbereiding op de behandeling van de begroting een motie voorgesteld waarin het college wordt opgeroepen deze knelpunten te onderzoeken en met een maatwerkoplossing te komen. Daarbij nodigde  CU-SGP andere fracties uit om hierin mee te denken.

D66, bij monde van fractievoorzitter Joanne Freeve pakte de handschoen op. “Het was even zoeken naar een goede vorm, maar ik kende voorbeelden uit een aantal andere gemeentes zoals Haarlem, die wij ook zouden kunnen toepassen” aldus Freeve.

In een goede coproductie hebben Freeve en Stam een aangepaste motie opgesteld en daar steun voor gevonden bij een groot aantal andere partijen. De motie vraagt om het instellen van een noodfonds, en om in samenspraak met maatschappelijke partners de toepassing (doelgroepen, criteria, proces) af te stemmen. Voorlopig is er een budget van € 200.000 voor dit fonds beschikbaar.

Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen en ook wethouder Cees van Uden sprak zijn volle steun uit voor dit idee. Beide fracties zijn blij dat zij hier een maatwerkoplossing mee kunnen realiseren voor die inwoners die bij alle bestaande regelingen toch buiten de boot vallen en zo in armoede en schulden terecht dreigen te komen. “Daarmee laten we zien een gemeente te willen zijn die ook een echt vangnet biedt voor haar inwoners die dat nodig hebben.”

Op de foto: (vlnr) Wim Stam (CU-SGP) en Joanne Freeve (D66) Geplaatst door: Ferry MulderAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnischristenunie sgp de ronde venend66 de ronde venengemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venenjoanne freevenoodfondsrtv ronde venenstijging energielastenwethouder cees van udenwim stam


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×