Waarom eist college grond onder De Vijf Bogen op?

De sportzaal bij dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge moet gerenoveerd en verduurzaamd worden. Hiervoor heeft de gemeenteraad ruim € 600.000 beschikbaar gesteld. Het college van B&W verleent vervolgens de subsidie aan het dorpshuis om de renovatie ook daadwerkelijk uit te voeren. Hieraan kan het college voorwaarden verbinden.

Eén van de voorwaarden die het college wil stellen is dat het dorpshuis de grond onder de sportzaal en mogelijk ook onder het dorpshuis om niet aan de gemeente overdraagt. ChristenUnie-SGP en PvdA/GroenLinks zijn verrast en stellen hier schriftelijke vragen over aan het college.

Fractievoorzitter Wim Stam (ChristenUnie-SGP): “We zijn benaderd door het bestuur van het dorpshuis De Vijf Bogen over deze opmerkelijke eis. Ons is niet duidelijk waarom het nodig is om de grond over te dragen en waarom het college dat wil.”

Raadslid Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks): “Wat we van het bestuur van het dorpshuis begrijpen is dat het college meer regie zou willen. Maar onduidelijk is waarom, wat dat in zou houden en hoe overdracht van de grond daarbij zou helpen. We zijn benieuwd naar de antwoorden van het college!”

De sportzaal bij het dorpshuis De Vijf Bogen is toe aan renovatie en moet verduurzaamd worden, waarna de zaal weer een flink aantal jaren mee kan en waardoor de energiekosten dalen. Voor deze renovatie heeft de gemeenteraad bij de behandeling van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) in maart 2023 € 602.000 beschikbaar gesteld. Het college moet de subsidie echter nog wel verlenen aan de stichting Dorpshuis Baambrugge.

Daarbij heeft het college aangegeven voorwaarden te stellen. Het heeft in het raadsvoorstel van maart 2023 aan de gemeenteraad voorbeelden van deze voorwaarden genoemd. Bijvoorbeeld dat het dorpshuis een onderhoudsfonds in moet zetten, dat er tenminste twee concurrerende offertes opgevraagd moeten worden en dat het bestuur het gebruik voor schoolgym moet blijven garanderen.

De gevraagde overdracht van grond is echter niet eerder aan de orde gekomen. Omdat de statuten van de stichting Dorpshuis Baambrugge voldoende waarborgen bieden voor de gemeente om regie te houden, ziet de stichting geen reden om de grond over te dragen en wil ze hier niet aan meewerken. Daardoor ontstaat een patstelling met de gemeente en vertraging van de renovatie.

ChristenUnie-SGP en PvdA/GroenLinks hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De partijen willen weten of het klopt dat het college deze eis aan het dorpshuis gesteld heeft. En of het gaat om overdracht van de grond van alleen de gymzaal of ook van het dorpshuis. Als dat klopt, willen de partijen weten waarom het college deze eis stelt en wat de juridische basis is om overdracht van grond als voorwaarde te stellen voor het verlenen van een subsidie.

Ook willen de partijen weten waarom de gemeenteraad over het stellen van deze eis niet eerder is geïnformeerd.

Verder willen de partijen weten of het klopt dat het college met de overdracht van de grond meer regie zou willen krijgen. Zo ja, welke regie het college wil en hoe overdracht van grond daarbij gaat helpen.

Ook willen de partijen weten wat de gevolgen zijn van de overdracht van de grond voor de rechten en plichten van zowel de gemeente als de stichting Dorpshuis Baambrugge. En wat er gebeurt met de renovatie van de gymzaal als het bestuur van het dorpshuis Baambrugge bij haar standpunt blijft en niet akkoord gaat met overdracht van de grond.

Als laatste willen de partijen tenslotte weten hoe het college omgaat met de boosheid die inmiddels is ontstaan bij het bestuur van het dorpshuis en bij de inwoners van Baambrugge.AlgemeenCultuurDe Ronde VenenGemeenteNieuwsSportchristenunie sgp de ronde venendorpshuis de vijf bogenoverdracht grondpvda groenlinks de ronde venenrenovatie de vijf bogen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×