Cu-sgp wil gelijke behandeling pcb de schakel

De Ronde Venen – De fractie ChristenUnie-SGP (CU-SGP) is boos op het college van B&W vanwege de weigering geld ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van PCB De Schakel in Vinkeveen.

Terwijl het college van B&W voorstelt ruim 2 ton beschikbaar te stellen voor de openbare basisschool De Twister in Mijdrecht voor een lokaal dat ze nog niet nodig hebben, weigert het college een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen voor de protestants christelijke basisschool De Schakel in Vinkeveen, die al uit haar jas is gegroeid. Die ongelijke behandeling wil de CU-SGP per motie rechtzetten.

Afgelopen december stuurde het college de raad een voorstel om € 213.000 beschikbaar te stellen voor huisvesting van De Twister in Mijdrecht. Deze school heeft (na een fusie) een paar jaar geleden extra lokalen laten bouwen. Op grond van leerlingaantallen bestond echter nog geen recht op financiering door de gemeente. Wel heeft het bestuur van De Twister daar rijksgeld voor gebruikt, wat er niet voor bestemd is.

Het rijk vordert dat geld nu terug, waarbij De Twister dus twee keer geld kwijt is (de investering en de terugbetaling). Het college wil nu de huisvestingsvergoeding (waar op zijn vroegst in 2024 pas recht op is) naar voren trekken om te voorkomen dat De Twister die rijksbijdrage moet terugbetalen.

Tegelijkertijd zijn er in Vinkeveen twee scholen die te krap in de jas zitten, waarvan De Schakel er één is. Zij hebben een paar jaar geleden om financiering van een extra lokaal gevraagd, maar dat niet gekregen onder verwijzing naar de leegstand in de Jozefschool.

Nu is het voor een school heel vervelend om één klas naar een andere locatie te sturen. Dat breekt de school, dus heeft De Schakel gekozen voor een tijdelijke noodoplossing met een noodlokaal. Zij hebben dat uit eigen zak betaald, in afwachting van een groter integraal huisvestingsplan waar de gemeente mee bezig is. Daarin zou ook het toenemend ruimtegebrek van de (naastgelegen) Pijlstaartschool mee worden opgelost.

Echter in 2021 moest dat noodlokaal bij De Schakel op last van de gemeente verwijderd worden, maar uitzicht op een passende definitieve oplossing voor de scholen was er nog niet en dus heeft De Schakel ervoor gekozen een lokaal bij te bouwen voor eigen rekening. Daarbij hebben ze wel het verzoek gedaan aan de gemeente om alsnog (een deel) van die bouwkosten te dragen. Tot op dit moment weigert de gemeente dat.

In totaal heeft De Schakel in de afgelopen jaren al ruim 6,5 ton eigen geld in de huisvesting gestoken. Inmiddels ligt er een plan van de Pijlstaartschool waarin zij gebruik willen maken van de leegstand in de Jozefschool voor aanvullende vakken. Er is daarmee inmiddels dus zelfs geen ruimte meer voor De Schakel.

“Wij vinden dit nu toch met twee maten meten” is de overtuiging van fractievoorzitter Wim Stam. “De ene school die de ruimte nog niet nodig heeft krijgt wel geld, de andere school die ruimte tekort heeft, krijgt niets en moet het zelf maar uitzoeken”. Voor de CU-SGP is dat niet eerlijk en onaanvaardbaar en dus zal de fractie in de raad van donderdag 27 januari, bij de behandeling van het voorstel over De Twister, een motie indienen waarin het college wordt verzocht in overleg met De Schakel een passende substantiële vergoeding voor dat extra lokaal te verstrekken.

Op de foto: Wim StamGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenbasisonderwijsbijzonder onderwijschristenunie sgp de ronde venenfractievoorzitter wim stamgemeente de ronde venengemeenteraad de ronde venenjozefschool vinkeveenonderwijsopenbaar onderwijsopenbare basisschool de pijlstaartopenbare basisschool de twisterpcb de schakel vinkeveenrijksgeld ten onrechte gebruiktrtv ronde venenschoolstrijdtervordering rijksgelduitbreiding schoolveenlanden college vinkeveenverwijzing naar leegstand


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×