Basisschool de windroos nu officieel daltonschool

Mijdrecht – Elke Daltonschool in Nederland krijgt elke vijf jaar een visitatiebezoek om het Daltoncertificaat te kunnen verlengen. Voor De Windroos was dit de eerste keer, en zij kunnen nu heel trots vertellen dat dit certificaat behaald is! De visiteurs zagen dat alle bouwstenen Dalton aanwezig zijn in het onderwijs. Daarnaast complimenteerden zij het team met het fijne pedagogisch klimaat waarbij kinderen zich prettig voelen en waarin er een fijn speel-leerklimaat heerst.

Ook is eigenaarschap zichtbaar in alle lagen: kinderen, teamleden, ouders en directie. Het gebouw is zo ingericht dat de kinderen keuze hebben na de uitleg van leerkrachten op één van de werkpleinen te gaan werken. Deze zijn ingericht in overleg met de leerlingenraad, en verschillende groepen hebben hun creativiteit ingezet om de werkpleinen gezellig en huiselijk in te richten.

Wat houdt Daltononderwijs in? Daltononderwijs is – net als kinderen en leerkrachten – altijd in ontwikkeling. Maar iedere vernieuwing moet passen bij de vijf kernwaarden die de basis vormen van het Daltononderwijs. Deze vijf kernwaarden zijn vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit en doelmatigheid en reflectie.

Vanuit die kernwaarden bestaat vertrouwen in ieder kind. Dit vertrouwen en de veilige sfeer op school maken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door samenwerking ontdekken kinderen wie ze zijn, welke talenten en kwaliteiten ze hebben en hoe een ander een aanvulling kan zijn op die talenten en kwaliteiten. Samen ontdekken de leerlingen meer en presteren ze beter. Kinderen krijgen plezier in leren als ze leren zelfstandig om te gaan met taken en activiteiten. Zelfstandigheid vergroot hun gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan het plezier dat leerlingen beleven op school.

Daltononderwijs wil tijd, menskracht en middelen effectief inzetten. Door te werken met doelen begrijpen kinderen waar zij naar toe werken. Door dit effectief te doen ervaren leerlingen voldoening én ruimte en tijd om nog meer te leren en te ontdekken. Leerlingen leren kritisch kijken naar hun werk, gedrag en handelen. Als kinderen dit leren, komen ze regelmatig tot nieuwe inzichten over henzelf, hun werk en hun omgeving.

Natuurlijk werd er de dag na de visitatie feest gevierd. De letters i.o. (in opleiding) werden door één van de directeuren, Irma van Eeken, in het bijzijn van alle kinderen en teamleden van het naambord gehaald, het schoollied werd gezongen en tenslotte werden alle kinderen getrakteerd op een heerlijk ijsje.

Kijk voor meer informatie over het Daltononderwijs op de Windroos  op www.daltonschooldewindroos.nl.GemeenteMijdrechtNieuwsbasisonderwijsbasisschool de windroos mijdrechtcertificaat daltononderwijsdaltononderwijsdaltonschool de windroos mijdrechtdaltoonschoolgemeente de ronde venenirma van eekenonderwijsprimair onderwijsrtv ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×