Klimaatverandering vraagt aanpassing tuinen

De zomer, ooit een seizoen van verfrissing en bloei, wordt steeds meer geplaagd door verwoestende droogte als gevolg van klimaatverandering. Deze droogte heeft niet alleen een onmiddellijke impact op landbouw, watervoorziening en natuurlijke ecosystemen, maar ze hebben ook impact op je eigen tuin.

Klimaatverandering is een complex fenomeen dat wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten, zoals het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossing, die leiden tot een verhoogde concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Deze toegenomen concentratie zorgt voor een versterkt broeikaseffect, wat resulteert in wereldwijde opwarming van de aarde en veranderingen in het klimaatsysteem, waaronder extreme weersomstandigheden zoals droogte of hete zomeravonden.

Tijdens de zomermaanden kan droogte desastreuze gevolgen hebben voor landbouwgebieden, waar gewassen verwelken en oogsten mislukken door gebrek aan water. Dit leidt tot voedselonzekerheid, economische verliezen en zelfs sociale onrust in sommige gevallen. Marlou Bours van het NME-centrum de Woudreus bespreekt de veranderingen en hoe de bewoners van de Ronde Venen de gevolgen hiervan zien in hun tuinen. Op dit moment is ongeveer 50 procent van de tuinen in de Ronde Venen nog belegd met tegels. “Dit werkt niet mee, want hierdoor kan het water niet makkelijk wegzakken. Daarom is het belangrijk om de tegels uit de tuinen te halen.”

 

Bovendien hebben droogte een verwoestende impact op natuurlijke ecosystemen, zoals bossen, wetlands en rivieren, die afhankelijk zijn van voldoende water om te gedijen. “Naast de droogte hebben wij te maken met enorme buien. Hier hebben wij afgelopen najaar veel last van gehad en dat gaat steeds vaker voorkomen; droge zomers en natte winters,” aldus Marlou Bours.

 

Om de verwoestende gevolgen van zomerdroogte aan te pakken, is het van cruciaal belang dat wereldwijde inspanningen worden geleverd om klimaatverandering tegen te gaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en te investeren in veerkrachtige en duurzame waterbeheersystemen. Alleen door gezamenlijke actie kunnen we de dreiging van klimaatverandering tegengaan. “Wat onder andere een verschil zou maken is dat als iedereen tegels in zijn tuinen eruit zal halen. Als iedereen dat doet geeft dat een kans aan de insecten en alle andere dieren om weer een stukje van hun natuurlijke leefomgeving terug te krijgen,” vertelt Eleanora Merrill.Algemeen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×