Onder toeziend oog van wethouder Anja Vijselaar (links) en aanwonenden zijn onlangs de bloembakken op Demmerik geplaatst.

Bloembakken op proef op Demmerik tegen hardrijders

Op Demmerik in Vinkeveen is onlangs een aantal bloembakken geplaatst met als doel de snelheid van het verkeer te verlagen. De bloembakken zijn op verzoek van aanwonenden neergezet, omdat ze vinden dat er te hard wordt gereden. De plaatsing is een proef.

De gemeente, hoewel geen voorstander van het plaatsen van bloembakken, evalueert de komende weken of de bloembakken het gewenste effect hebben en of het voldoende veilig is om ze na het groot onderhoud in het najaar, permanent aan de weg te laten staan. Als dat het geval is, blijven ze permanent staan, anders worden ze weer verwijderd.

Vanaf 3 juni is doorgaand autoverkeer op Demmerik langere periode niet mogelijk. Dan wordt namelijk begonnen met de vervanging van de brug ter hoogte van Arkenpark Mur, terwijl aansluitend groot onderhoud aan de weg tussen de Heulbrug en de kruising met de Ter Aase Zuwe en Uitweg wordt uitgevoerd.

Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden aan de brug wel over Demmerik fietsen of lopen. Ter hoogte van de brug wordt een tijdelijke brug aangelegd waar zij gebruik van kunnen maken.

De gemeente wil Demmerik inrichten als een 30 kilometer-zone en daarmee de veiligheid en leefbaarheid verbeteren. Schades aan de weg worden hersteld en Demmerik wordt op het oog smaller gemaakt door aan de zijkanten een andere kleur asfalt te gebruiken dan in het midden. De huidige verkeersplateaus en de ‘punaises’ (verhogingen) blijven gehandhaafd.

Daarnaast hebben aanwonenden duidelijk aangegeven dat zij bloembakken aan de zijkant op de weg willen zodat autoverkeer daar omheen moet slalommen en gedwongen wordt langzamer te rijden. De gemeente is echter geen voorstander van het plaatsen van de bloembakken.

Wethouder Anja Vijselaar (Verkeer): ,,Op de plaatsen waar de bloembakken staan wordt de Demmerik erg smal. Dat kan leiden tot onveilige situaties. Aanwonenden hebben echter op verschillende momenten aangedrongen op de plaatsing van bloembakken om daarmee de snelheid van het verkeer te verlagen. We hebben die wens heel serieus genomen en daarom op 6 plaatsen aan de zijkanten om en om de bakken geplaatst. We houden de komende weken goed in de gaten wat het effect hiervan is op de snelheid en de veiligheid.’’

De komende week gebruikt de gemeente om verkeer aan de bloembakken te laten ‘wennen’. Aansluitend wordt de snelheid van het verkeer gemeten om te bepalen of de plaatsing effect heeft. Ook wordt experts gevraagd de situatie te beoordelen. Daarnaast wordt bewoners via een reactieformulier gevraagd hun mening te geven. Op basis van alle resultaten wordt vervolgens besloten of de bloembakken een permanente plek krijgen op de Demmerik.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×