Financiële kater voor gemeente na sluiting Rendez Vous

Aan de sluiting van restaurant Rendez Vous in juni 2023, heeft de gemeente een fikse financiële kater overgehouden. Dat blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van wethouder Cees van Uden aan de gemeenteraad.

In de raadsinformatiebrief, met als kop ‘Oninbare vordering Frageja B.V.’ schrijft Van Uden dat Frageja B.V., de vennootschap die Rendez Vous exploiteerde, een aanzienlijke huurschuld aan de gemeente heeft. De gemeente is eigenaar van het gebouw en verhuurde een deel daarvan aan Rendeze Vous. Reeds in juni 2023 is de gemeenteraad al geïnformeerd door het college over die huurachterstand. Het college gaf toen al aan niet te verwachten dat deze huurachterstand, gedeeltelijk of volledig, zou worden betaald.

In de recente raadsinformatiebrief geeft het college aan dat het diverse invorderingspogingen heeft gedaan, die echter niet tot betaling van de huurachterstand hebben geleid. Ook gesprekken met Frageja B.V. leverden niets op.

In oktober 2023 hoorde het college dat Frageja B.V. in september van dat jaar geliquideerd was en dat de vennootschap uitgeschreven was uit het Handelsregister. De vennootschap bestond toen formeel niet meer.

Daarop heeft het college een faillissementsprocedure aangespannen bij de rechtbank. Daarbij heeft het college inzage gekregen in de administratie van de B.V. Mede op basis van de uitkomsten van een eigen onderzoek van de stukken en een onderzoek door een curator, heeft het college geconcludeerd dat de huurschuld niet betaald gaat worden. Het gaat de vordering op Frageja oninbaar verklaren en afschrijven. Dit betekent een financiële tegenvaller voor de gemeente. Hoe groot die tegenvaller is, wordt uit de raadsinformatiebrief niet duidelijk.

Het college geeft aan dat naar aanleiding van deze kwestie de processen met betrekking tot het debiteurenbeheer zijn aangescherpt.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×