De foto is ter illustratie

Ouderen Belangenvereniging Abcoude-Baambrugge bestaat 40 jaar

Het 40-jarig bestaan van De Ouderen Belangenvereniging Abcoude-Baambrugge (OBV) vieren ze  op vrijdag 28 juni om 16:00 uur bij het Dorpshuis De Vijf Bogen in Baambrugge. In het kader van haar jubileum, schenkt de vereniging de gemeenschap een bankje met inscriptie.

De OBV is een lokale organisatie die de belangen van 55-plussers en ouderen op allerlei gebied, zoals Verkeer & Vervoer, Bouwen & Wonen en Zorg & Welzijn in brede zin behartigt. De vereniging heeft  1.100 leden. In kleine commissies houdt de OBV zich met de genoemde thema’s bezig. Ze onderhoudt goede relaties met alle relevante instanties.

De OBV organiseert onder meer een jaarlijkse ledenvergadering, themabijeenkomsten, ‘uitjes’, etc. Ook geeft ze elk kwartaal een periodiek uit met actuele informatie en columns van bekende Abcoudenaren.

In de afgelopen 40 jaar werkte de OBV niet alleen voor ouderen, maar ook voor ‘jongere ouderen’. Thema’s als wonen, leefbaarheid, eenzaamheid of mantelzorg voor familie, buren of vrienden gaan immers iedereen aan. Als oudere, of wellicht als ‘ jongere oudere’, heeft iedereen, ongeacht leeftijd, in onze ‘participatiemaatschappij’ steeds meer de zorg voor ouders of naasten, die langer ‘zelfredzaam’ moeten blijven.

Kijk voor meer informatie over de OBV op de website van de vereniging.AlgemeenCultuurDe Ronde VenenNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×