Van links naar rechts: Chris Hogeveen Keolis, Andre van Schie gedeputeerde Mobiliteit, Manu Lageirse Transdev, en David Eerdmans projectleider provincie Utrecht

Concessie openbaar vervoer opnieuw naar Syntus Utrecht

Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht hebben besloten de twee Utrechtse openbaar vervoer-concessies te verlenen aan Transdev (concessie Utrecht Binnen) en Keolis (concessie Utrecht Buiten). Deze vervoerders krijgen daarmee het recht om van december 2025 tot en met 2035 het regionale openbaar vervoer in een deel van de provincie Utrecht uit te voeren.

Met de winnende inschrijvingen van Transdev en Keolis kan de reiziger, volgens de provincie Utrecht, rekenen op meer en beter openbaar vervoer in de provincie. Beide vervoerders bieden binnen het door de provincie beschikbaar gestelde budget nadrukkelijk meer vervoer dan minimaal was geëist. Reizigers kunnen vanaf december 2025 dan ook op meerdere plekken in de provincie profiteren van hogere frequenties en meer reismogelijkheden. De vervoerders sluiten hiermee aan op de vervoersbehoefte van de reiziger en creëren hiermee een goed startpunt om het openbaar vervoer in de provincie de komende jaren verder te verbeteren.

Met het (bus)materieel dat de vervoerders hebben aangeboden kan de reiziger rekenen op een comfortabele reis, waarbij beide vervoerders de komende jaren grote stappen zetten in de transitie naar 100 procent zero emissie vervoer.

Beide vervoerders gaan, zoals voorgeschreven door de provincie, rijden onder de herkenbare merknaam U-OV. De reiziger ziet dus in de hele provincie dezelfde herkenbare merknaam en uitstraling. De beide vervoerders hebben in hun inschrijvingen ook duidelijk gemaakt goed samen te willen werken aan gezamenlijke communicatie en klantenservice onder deze merknaam U-OV.

Gedeputeerde André van Schie (Mobiliteit): “Ik ben erg blij met dit aanbestedingsresultaat. Met de winnende inschrijvingen krijgt de Utrechtse reiziger meer en beter openbaar vervoer. Het wordt daardoor nog aantrekkelijker om met het openbaar vervoer te reizen. De komende jaren zetten we bovendien samen met de vervoerders belangrijke stappen naar zero emissie openbaar vervoer, wat een positief effect heeft op de leefomgeving en het milieu. Ik denk dat we met beide vervoerders partijen hebben die goed OV aanbieden aan de reiziger in onze provincie. En bovendien in staat zijn het OV de komende jaren door te ontwikkelen in goede samenwerking tussen provincie, vervoerders en andere partners.”

Vanaf nu tot december 2025 gaan de twee winnende vervoerders aan de slag om te zorgen dat zij het openbaar vervoer ook goed kunnen uitvoeren vanaf de start van de concessies. Dit betekent onder meer dat er nieuwe bussen besteld gaan worden, en de vervoerders een samenwerkingsovereenkomst uitwerken om goed samen te kunnen werken onder de merknaam U-OV.

In de concessie Utrecht Binnen gaat door dit aanbestedingsresultaat een andere vervoerder rijden dan de huidige. Het (rijdend) personeel van de huidige vervoerder gaat conform de Wet Personenvervoer 2000 over naar de nieuwe vervoerder.

Zoals bepaald in de Nota van Uitgangspunten zijn de concessies flexibel vormgegeven. Dat betekent dat het vervoeraanbod niet voor tien jaar vastligt, maar elk jaar stapsgewijs doorontwikkeld wordt in de richting van het OV-netwerkperspectief. Daarbij krijgen reizigers en organisaties elk jaar ook weer de mogelijkheid om te reageren op de plannen voor het jaar erna.AlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsRegioSport


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×