CREATIEVE IDEEEN GEZOCHT VOOR DOORSTROMING HUIZENMARKT

Nederlanders worden steeds ouder en blijven ook steeds langer thuis wonen. Daardoor wonen er steeds meer 50-plussers alleen of met twee in een grote eengezinswoning. Dit terwijl zij de ruimte (aantal vierkante meters) van die woning eigenlijk niet (meer) nodig hebben. Zo houden 50-plussers grote woningen ‘bezet’. Grote huishoudens (gezinnen met meerdere kinderen) kunnen geen plek vinden om te wonen en moeten noodgedwongen in een te klein huis blijven en/of andere compromissen doen, zoals verder van hun werk gaan wonen.


De Provincie Utrecht is nu op zoek naar creatieve, vernieuwende oplossingen waarbij we de 50-plussers stimuleren te verhuizen en zo hun grote eengezinswoning achter te laten. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:

  • aantrekkelijke woonproducten en -concepten;
  • manieren om 50-plussers te ontzorgen en (financiële) drempels weg te nemen ten aanzien van een verhuizing;
  • bewustwording en positiviteit ten aanzien van doorstroming en verhuizing van 50-plussers.


Met de Challenge Doorstroming daagt de provincie marktpartijen, corporaties, overheden en particulieren uit om mee te doen. Het doel is een lange keten aan verhuisbewegingen op gang te brengen, zodat meer eengezinskoopwoningen beschikbaar komen en meer mensen in een woning kunnen wonen die het beste past bij hun levensfase.


Prijswinnaars

Deelnemers met goede inspirerende voorstellen kunnen samen met hulp van adviseurs hun oplossing verder uitwerken. Hiervoor is een stimuleringsbudget van 5.000 euro beschikbaar dat onder drie prijswinnaars wordt verdeeld. De voorstellen voor de Challenge kunnen worden ingediend tot 13 september 2021.

Meer informatie op https://doorstroomchallenge.nl/advertentie