D66 TEGEN SLUITING BIBLIOTHEEK WILNIS

De Ronde Venen - D66 De Ronde Venen, een van de drie coalitiepartijen, gaat zich hard maken voor het openhouden van de bibliotheekvestiging in Wilnis, meldt de partij in een persbericht.

Een bibliotheek vergroot de leesvaardigheid en het leesplezier van kinderen en volwassenen. Daarnaast draagt de bibliotheek bij aan de leefbaarheid in kleine dorpen waar al weinig voorzieningen zijn. Naast de vestigingen in Mijdrecht, Vinkeveen en Abcoude is de vestiging in Wilnis van toegevoegde waarde voor het realiseren van deze doelen.

Bij de begrotingsbehandeling van 2020 heeft de gemeenteraad bezuinigingen opgelegd aan de bibliotheek en aan een aantal andere organisaties. Inmiddels zijn de bezuinigingen op de andere organisaties uit de begroting gehaald door meevallers. Het is volgens D66 dan ook niet eerlijk en redelijk om de bibliotheek nu wel te laten bezuinigen. 

D66 zal in de gemeenteraad een amendement indienen op het voorstel van het college van B&W om de bezuiniging terug te draaien, met als doel de vestiging in Wilnis open te houden.

Daarnaast vraagt D66 het college de bibliotheek de opdracht te geven samen met het Servicepunt en het dorpshuis tot een samenwerking te komen om een levensvatbare vestiging van de bibliotheek in Wilnis te realiseren, waar inwoners van Wilnis graag gebruik van maken.

Op de foto: D66-raadslid Thijmen Klinkhamer voor de bibliotheek in Wilnis


advertentie