DUURZAAM JONG ORGANISEERT ENERGIEDEBAT

Op dinsdag 22 juni houdt Duurzaam Jong DRV een online tafelgesprek met belangenorganisaties die zich bezighouden met de gemeentelijke energietransitie.                    


Remy den Hartog (22 jaar), een van de initiatiefnemers van Duurzaam Jong: ‘Je vindt soms zeer tegenstrijdige feitenclaims terug in het debat. De ene partij stelt dat windturbines onacceptabel veel overlast veroorzaken, de andere beweert dat dat juist wel meevalt. Dit alles maakt een uiteindelijk kwalitatief besluit moeilijk. Maar het gaat per slot van rekening om de klimaatdoelen; om onze toekomst!’


Op 30 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de zoekgebieden. Duurzaam Jong DRV hoopt dat het tafelgesprek nog een waardevolle bijdrage kan leveren aan de overwegingen van de raadsleden.


Daarvoor besloot de jongerengroep een tafelgesprek te organiseren met alle belangengroepen die betrokken zijn bij de energietransitie. Die discussie zal online te volgen zijn voor alle geïnteresseerde burgers en raadsleden. ‘We hopen gezamenlijk burgers te informeren over de grootste knelpunten van het debat, met name wat betreft zon en wind; over de relevante feiten aangaande die energievormen; en over de kernwaarden die meespelen in het debat. Uiteraard zullen we echt in discussie gaan over de meest prangende onderwerpen, maar de insteek is een constructief en open gesprek.’


Het tafelgesprek kunt u volgen op dinsdagavond 22 juni vanaf 19:30 via het YouTube-kanaal van ‘Duurzaam Jong DRV’.

Duurzaam Jong DRV is een jongerengroep die zich inzet voor de verduurzaming van de gemeente.


advertentie