GEMEENTERAAD WIJST 9 ZOEKGEBIEDEN AAN VOOR ZONNEVELDEN

Tijdens de raadsvergadering van maandag 5 juli wees de gemeenteraad 9 zoekgebieden aan waar zonnevelden kunnen komen. Dit betekent dat er in deze gebieden energie opgewekt wordt met zonnepanelen op de grond. Ook besloot de gemeenteraad dat er geen windmolens in de gemeente komen.


De gemeenteraad vindt het belangrijk dat inwoners uit de dorpen goed betrokken worden. Daarom heeft zij aan de gemeente gevraagd om dorpsinitiatieven voorrang te geven. Met de nieuwsbrief Duurzaamheid informeert de gemeente haar inwoners. Inschrijven kan via www.derondevenen.nl/duurzaam.


advertentie