GRATIS LESPAKKET VOOR DAG TEGEN PESTEN

De Ronde Venen - Voor de landelijke Dag Tegen Pesten op 19 april a.s. trakteert Stichting Omgaan met Pesten. Nederland op een gratis lespakket voor basisscholen en voortgezet onderwijs. Hierin te vinden zijn tips voor het gesprek over Feel Fine Online, een over de streepspel en een Kahoot quiz opgenomen, vertelt Mirelle Valentijn, voorzitter van de Stichting uit Wilnis. 

Vraag het lespakket aan op www.omgaanmetpesten.nl Het lespakket kan in het onderwijs, in de kinderopvang en in andere omgevingen waar kinderen en jongeren samenkomen, worden ingezet. De stichting maakt graag samen het verschil, zodat iedereen zich ook online fijn kan voelen. Het is een follow up op de campagne van de Week Tegen Pesten. 

Hoe fijn voel jij je online? Met wie praat jij eigenlijk over je online activiteiten? De aanpak richt zich op het bewust maken van jong & oud over het belang je goed te voelen in de online-wereld. Want naast de risico’s die er zijn, biedt de online wereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleeft met elkaar en om plezier te maken of je vrienden te ontmoeten. 

Kinderen maken geen onderscheid tussen online en face to face pesten. Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander, of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgt de jeugd hiermee te maken. 

In de praktijk merkt Mirelle, net als haar collega trainers, dat online pesten en face to face pesten steeds vaker door elkaar lopen. “Bijvoorbeeld wanneer online pesten zich voordoet in de vrije tijd. Denk aan nare en kwetsende opmerkingen die een kind ‘s avonds via Whatsapp in een groep ontvangt. Veel kinderen in die Whatsappgroep reageren hierop ook negatief of houden zich stil in plaats van daar een stokje voor te steken. De volgende morgen naar school gaan en weten dat je degenen die over je grens zijn gegaan, weer onder ogen gaat komen, kan veel spanning geven en lastige situaties met zich meebrengen.”

Het lespakket nodigt jong en oud uit om deze omgeving positief te gebruiken. Ga er goed mee om zonder een ander te schaden en gebruik de omgeving juist om anderen een goed gevoel te geven. En maak je een misser? Maak het dan goed! Zorg voor herstel. Schaad iemand anders jou? Kom voor jezelf op, sta sterk of vraag hulp. 

Naast het gratis lespakket, zet de stichting haar team experts in. De trainers 'Omgaan met Pesten' geven door het hele land online en fysieke workshops, ouderavonden en bijscholing aan professionals, binnen het onderwijs maar ook daarbuiten, denk bijvoorbeeld aan kinderopvangcentra en sportverenigingen.


advertentie