Gratis lesbrief landelijke dag tegen pesten

De Ronde Venen – De Stichting Omgaan met Pesten trakteert Nederland op een gratis lesbrief voor de ‘Landelijke Dag Tegen Pesten’ op 19 april a.s. In deze lesbrief zijn werkvormen opgenomen om samen met kinderen en jongeren te werken aan een sociaal veilige groep, waar voldoende ruimte is voor ieders verschillen en waarin deze als kracht gezien worden. De lesbrief is aan te vragen op www.omgaanmetpesten.nl.

Elkaar leren kennen en samenwerken zijn kernwoorden die in de werkvormen terugkomen. De focus ligt op gedrag dat je wel wilt zien. Dat draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van pestgedrag. De lesbrief kan in het onderwijs, maar ook op BSO-locaties binnen de kinderopvang of in andere omgevingen waar jeugd & jongeren samenkomen worden ingezet, zoals het jeugd- en jongerenwerk en sportverenigingen.

Met deze lesbrief, die voortborduurt op het lespakket van de Week Tegen Pesten aan het begin van dit seizoen en schooljaar, wil de Stichting Omgaan met Pesten inspireren om spelenderwijs met elkaar in gesprek te gaan.

In de praktijk merkt Mirelle Valentijn, voorzitter van Stichting en zelf werkzaam als Sta Sterk-trainer, net als haar collega Sta Sterk-trainers, dat pesten afneemt op het moment dat kinderen elkaar beter leren kennen en meer begrip krijgen voor elkaars verschillen. Naast de gratis lesbrief, zet de stichting haar team experts in. Trainers geven door het hele land online- en fysieke workshops, ouderavonden en bijscholing aan professionals, binnen het onderwijs maar ook daarbuiten, denk bijvoorbeeld aan kinderopvangcentra en sportverenigingen.

De professionele trainers van Stichting Omgaan met Pesten zijn actief in heel Nederland. Zij zijn werkzaam vanuit hun eigen praktijk, school of organisatie. Tijdens hun intensieve opleiding bij het Kenniscentrum Omgaan met Pesten hebben zij geleerd te werken met de Sta Sterk-methodiek. Scholen en andere organisaties kunnen terecht bij trainers voor deskundigheidsbevordering van personeel en ouders en voor ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het sociaal veiligheidsbeleid. Ook geven trainers de antipestprogramma’s ‘Sta Sterk op School ‘en ‘Omgaan met Elkaar’ aan klassen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk training en de brugklastraining Stevige Stap.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbrugklastraining stevige stapdag tegen pestengemeente de ronde venengratis lesbriefkenniscentrum omgaan met pestenmirelle valentijnomgaan met elkaaronderwijsrtv ronde venensociaal veilige groepsta sterk methodieksta sterk op schoolsta sterk trainingstichting omgaan met pesten

Meer in dossier brugklastraining stevige stap

Meer in dossier brugklastraining stevige stap


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×