Pvda/gl stelt vragen over uitbreiding geitenhouderij

Abcoude – In 2018 heeft een geitenhouder nabij de dorpskern van Abcoude een aanvraag ingediend voor uitbreiding van het aantal te houden dieren. Uit onderzoek van het RIVM bleek niet lang daarvoor dat er een verhoogde kans is op longontsteking bij omwonenden van geitenhouderijen. Het college van B&W heeft deze vergunning vanuit het voorzorgsprincipe dan ook geweigerd, maar de Raad van State vindt dit besluit onvoldoende onderbouwd, waardoor het college een nieuw besluit moet nemen.

PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Pieter Kroon: “Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het onwenselijk als er meer geiten gehouden gaan worden dan nu het geval is. Het RIVM is nog bezig met nader onderzoek naar de exacte oorzaak voor de verhoogde kans op longontsteking. Wanneer uitbreiding wordt toegestaan, lopen inwoners van Abcoude mogelijk een groter gezondheidsrisico. Dat risico moeten we niet willen nemen!”

Toen bleek dat omwonenden van geitenhouderijen een verhoogd risico hebben op longontsteking stelde de provincie Utrecht een provinciebreed verbod in op het uitbreiden van geitenhouderijen. Dit verbod werd op 11 juli 2018 van kracht, maar de aanvraag voor de uitbreiding in Abcoude is op 10 juli 2018 gedaan, een dag voordat het verbod van kracht werd. PvdA/GL heeft hier toen schriftelijke vragen over gesteld. Mede daardoor besloot het college van B&W de vergunning te weigeren.

De Raad van State oordeelde op 23 februari 2022 echter dat het weigeren van deze vergunning onvoldoende was onderbouwd. De Raad van State stelde onder meer: “Het college heeft verder geen ander onderzoek verricht waaruit blijkt dat uitbreiding van het aantal geiten leidt tot negatieve gevolgen voor de gezondheid van omwonenden.” Het college moet dan ook een nieuw besluit nemen op de vergunningsaanvraag van 10 juli 2018.

PvdA/GL heeft het college van B&W gevraagd wat haar visie is op de uitspraak van de Raad van State en of het college bereid is om het door de Raad van State genoemde aanvullend onderzoek uit te voeren. Verder wil de partij weten of voor deze uitbreiding voldoende stikstofruimte is en welke andere gronden er zijn om te besluiten deze vergunning niet te verlenen.

Ook wil de partij weten of het een intensieve veehouderij betreft of niet. Vanuit het bestemmingsplan is omschakeling van niet-intensief naar intensief namelijk verboden. Mocht er door deze uitbreiding sprake zijn van omschakeling, dan is dat niet toegestaan en een reden om de vergunning te weigeren.

Als laatste wil de partij weten welk besluit het college voornemens is om te nemen over deze vergunningsaanvraag.AbcoudeBaambruggeCultuurEconomieNieuwsaanvraag vergunningabcoudebesluit afwijzing vernietigdcollege van b wgemeente de ronde venennieuw besluit over aanvraag vergunningpieter kroonprovinciaal verbod uitbreiding geitenhouderijenprovincie utrechtpvda groenlinks de ronde venenraad van staterechtbank midden nederlandrivmrtv ronde venenschriftelijke vragen collegeuitbreiding geitenhouderijvergunning geweigerdverhoogde kans longontsteking omwonenden

Meer in dossier aanvraag vergunning

Meer in dossier aanvraag vergunning


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×