GROOT ONDERHOUD DEEL IR. ENSCHEDEWEG (N212) VOOR WOERDEN

Regio - In de periode van 11 april a.s. tot en met 9 mei a.s. voert aannemer KWS in opdracht van de provincie Utrecht groot onderhoud uit aan een gedeelte van de Ingenieur Enschedeweg (N212) vanaf de rotonde Provincialeweg (N401) tot en met de rotonde Geestdorp (N198) in de gemeente Woerden. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, gedurende één week en drie weekenden.

KWS gaat de volgende werkzaamhedenuitvoeren: 

• Versterken van het fietspad langs de Ingenieur Enschedeweg (N212) tussen de Provincialeweg (N401) en Teckop.
• Aanpassen van de twee bushaltes “Teckop/Oortjespad”.
• Vervangen van het asfalt vanaf de rotonde Provincialeweg (N401) tot en met de rotonde Geestdorp (N198). Het gaat daarbij om het vervangen van de tussenlaag en de deklaag, inclusief het aanbrengen van asfaltwapening.
• Aanbrengen markering

Om de hinder te beperken en de bereikbaarheid te borgen, voert KWS de werkzaamheden in vier fasen uit (fase 0 t/m 3). De omschrijving, de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid per fase volgen hierna.

Fase 0: Vanaf maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april, overdag, tussen 07:00 en 16:00 uur.
KWS werkt in deze periode aan het fietspad tussen de Provincialeweg (N401) en Teckop en de twee bushaltes “Teckop/Oortjespad”.

• Fietsers worden met behulp van borden omgeleid via de Hollandse Kade.
• Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer kan normaal doorgang vinden.
• De bussen stoppen tijdelijk op de rijbaan ter hoogte van de bushaltes om passagiers in en uit te laten stappen.

Fase 1: Vanaf vrijdagavond 22 april, 20:00 uur tot maandagochtend 25 april, 05:00 uur.
KWS voert in deze periode asfaltwerkzaamheden uit vanaf de rotonde Provincialeweg (N401) tot en met de rotonde Teckop. Tijdens de werkzaamheden is dit weggedeelte volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. 

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N401/A2/A12/N198 vice versa
• Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Kamerik of via Kockengen.
• Fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden.
• Busverkeer is in deze periode niet mogelijk op de N212. Wijzigingen in de dienstregeling zijn t.z.t. te vinden op www.9292.nl/meldingen.
• Alle panden blijven bereikbaar, al dan niet met aangepaste maatregelen
• Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Fase 2: Vanaf vrijdagavond 29 april, 20:00 uur tot maandagochtend 2 mei, 05:00 uur.
KWS voert in deze periode asfaltwerkzaamheden uit vanaf de rotonde Teckop tot de Spruitweg (N405). Tijdens de werkzaamheden is dit weggedeelte volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N401/A2/A12/N198 vice versa.
• Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Kamerik of via Kockengen.
• Fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden.
• Busverkeer is in deze periode niet mogelijk op de N212. Wijzigingen in de dienstregeling zijn t.z.t. te vinden op www.9292.nl/meldingen.
• Alle panden blijven bereikbaar, al dan niet met aangepaste maatregelen.
• Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Fase 3: Vanaf vrijdagavond 6 mei, 20:00 uur tot maandagochtend 9 mei, 05:00 uur.

KWS voert in deze periode asfaltwerkzaamheden uit vanaf de Spruitweg (N405) tot en met de rotonde Geestdorp (N198). Tijdens de werkzaamheden is dit weggedeelte volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor de rotonde Geestdorp geldt de afsluiting vanaf zaterdagavond 7 mei, 20:00 uur tot maandagochtend 9 mei, 05:00 uur.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de N401/A2/A12/N198 vice versa.
• Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via Woerden of via Harmelen. Aanwonenden van de Houtdijk zijn bereikbaar via het Houtdijkerpad.
• Fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden.
• Busverkeer is in deze periode niet mogelijk op de N212. Busverkeer op de N198 is niet mogelijk tussen zaterdagavond 20:00 uur en maandagochtend 05:00 uur. Wijzigingen in de dienstregeling zijn t.z.t. te vinden op www.9292.nl/meldingen.
• Alle panden blijven bereikbaar, al dan niet met aangepaste maatregelen.
• Bij calamiteiten krijgen nood- en hulpdiensten altijd een snelle doorgang.

Asfaltwerkzaamheden brengen geluidhinder met zich mee. Er wordt gewerkt met zware machines en het verwijderen (frezen) van het oude asfalt en het slijpen van detectielussen in het asfalt veroorzaakt lawaai. Daarnaast wordt er gewerkt met bouwlampen die fel licht geven. Bij het afstellen van de lampen houdt de aannemer rekening met aanwezige bebouwing.

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als de buitentemperatuur lager is dan voorzien of als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat onvoldoende zal zijn. De provincie informeert belanghebbenden als de planning onverhoopt gaat schuiven.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de werkzaamheden N212? Download dan de KWS-app op uw smartphone en zoek vervolgens naar werkzaamheden N212. De app is vanaf 28 maart a.s. in de lucht.


advertentie