PROVINCIE LANCEERT LOGISTIEKE MONITOR UTRECHT

Regio - De provincie Utrecht heeft de Logistieke Monitor Utrecht gelanceerd. Deze tool, die te vinden is via de site van de provincie, geeft bedrijven, overheden en organisaties in de transport- en logistieke sector informatie over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen van goederenvervoer en logistiek in onze regio.

De provincie wil goederenvervoer duurzamer en efficiënter maken, door zoveel mogelijk vrachtverkeer te verplaatsen van de weg naar het water of het spoor. Met deze Logistieke monitor kunnen overheden en belangenorganisaties goed volgen of dit ook daadwerkelijk gebeurt.

De monitor is onderverdeeld in drie thema’s: economie en werkgelegenheid, goederenstromen van, naar en binnen de provincie, en verkeersbewegingen van het goederenvervoer. Met deze drie thema’s kan niet alleen de economische ontwikkeling van de logistieke sector gevolgd worden, maar ook wat deze ontwikkeling betekent voor de goederenstromen en verkeersbewegingen in de provincie Utrecht. Zo nodig kan de provincie door beleid bepaalde ontwikkelingen van de sector bijsturen als dit niet de goede kant op gaat. De monitor is bedoeld voor iedereen binnen en buiten de provincie die zich bezighoudt met logistiek in onze regio.

Gedeputeerde Arne Schaddelee: “De logistieke sector is een belangrijke motor voor regionale economische groei. Maar tegelijkertijd ligt er in het logistiek en goederenvervoer een serieus verduurzamingsvraagstuk. Vrachtverkeer heeft een groot aandeel in de uitstoot van schadelijke stoffen. Bovendien zorgt vrachtverkeer meer dan personenverkeer voor files en schade aan het wegdek. Er is een toenemend besef bij regionale overheden dat de groei van deze belangrijke economische sector goed ondersteund moet worden. Maar dan wel onder de randvoorwaarde dat goederenvervoer duurzamer en efficiënter wordt.”

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat de logistieke sector groeit op een duurzame, groene manier. Daarom heeft ze het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer opgesteld. Belangrijke thema's in dit programma zijn 'modal shift', ofwel het verschuiven van goederenstromen van weg naar water en spoor, het duurzamer en efficiënter maken van stadsdistributie en de ontwikkeling van duurzame aandrijvingstechnieken voor vrachtverkeer. Eerder deze maand tekende de provincie Utrecht ook de intentieverklaring goederenvervoer over water, samen met ruim 30 andere overheden en bedrijven uit de regio.


advertentie