RAAD MONTFOORT TEGEN PLANNEN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE

Regio - De gemeenteraad van Montfoort is niet akkoord gegaan met de plannen voor de Regionale Energiestrategie (RES) van de energieregio U16. Er wordt te veel van Montfoort gevraagd, vindt de raad. Ook moet meer gekeken worden naar andere manieren van energie opwekken, naast zon en wind. De provincie Utrecht vindt het jammer dat Montfoort 'nee' zegt tegen het U16-plan. Welke consequenties dit besluit heeft, is nog niet duidelijk.

Vlak voor de deadline (1 oktober) sprak de raad van Montfoort zich uit over het goedkeuren van de RES 1.0. Dat is een plan van de U16 waarin onder meer staat waar in de regio energie opgewekt kan worden, hoeveel dat moet zijn en of dat met zon- of windenergie kan. Voor de U16, een samenwerkingsverband tussen zestien gemeenten in de provincie, waaronder De Ronde Venen, geldt dat er 1,8 TWh duurzame energie opgewekt moet worden.

Dat is te veel, vinden een paar partijen in Montfoort. Er bestaat de angst dat het gezamenlijk opwekken van zoveel energie de groene omgeving van Montfoort flink gaat aantasten. Daarnaast is er in het plan te weinig aandacht voor kleinschalige manieren van stroom opwekken, zoals zonnepanelen op daken. Ook kleine beetjes helpen mee aan het grote resultaat, zo vindt een enkeling.

Maar realistisch gezien passen niet op alle daken zonnepanelen en dat is niet het enige probleem. In de gemeente Montfoort ligt te weinig kabel om alle energie op te vangen en terug te geven aan het net. Stedin wil pas investeren als daar reden toe is. Naast dat praktische bezwaar zitten verzekeringen ook niet altijd op het plaatsen van panelen te wachten vanwege brandveiligheid.

De provincie Utrecht vindt het 'spijtig' dat Montfoort niet heeft ingestemd met dit gezamenlijke bod. Het uitgangspunt blijft dat de RES U16 in 2030 1,8 TWh duurzame opwek realiseert.

Wat de consequentie voor Montfoort is na het wegstemmen van dit bod, valt nog niet te zeggen. Er is nog een aantal gemeenteraden binnen de U16, waaronder De Ronde Venen, dat zich de komende weken moet uitspreken over de RES. Daarna komen de bestuurders bij elkaar om vervolgstappen te bespreken. Dan wordt ook duidelijk welke rol Montfoort straks speelt binnen de U16.

De gemeenteraad van De Ronde Venen behandelt de RES in haar vergadering van 29- en 30 september. Ook binnen die raad bestaat aversie tegen de plannen van de U16. Zo wil de gemeenteraad dat duurzame energie uitsluitend met zonnepanelen wordt opgewekt en de raad wil absoluut geen windmolens in de gemeente.

Bron: RTV Utrecht Foto: screenshot uitzending RTV Utrecht


advertentie