VVD & D66 KIEZEN LIJSTTREKKERS GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Bart Richter verkozen tot lijsttrekker VVD De Ronde Venen

Tijdens de ledenvergadering van VVD Rijn, Vecht en Venen is Bart Richter verkozen tot lijsttrekker van VVD De Ronde Venen. Alberta Schuurs, de huidige VVD wethouder, wordt lijstduwer. Bart is momenteel fractievoorzitter en heeft zich de afgelopen jaren vol overgave ingezet voor de inwoners en ondernemers in de gemeente. “Als bestuur zijn we erg blij dat Bart de unanieme steun gekregen heeft om het lijsttrekkerschap op zich te nemen, wij zijn ervan overtuigd dat hij deze rol met zijn bevlogenheid en passie op goede wijze zal vervullen richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2022” aldus Frank Masteling, voorzitter vereniging VVD Rijn, Vecht en Venen. 

Bart geeft aan: “Ik wil de komende periode een herkenbaarder lokaal VVD geluid laten horen en inzetten op een beter communicerende en faciliterende gemeente voor haar inwoners en ondernemers. Van populistisch geschreeuw aan de zijlijn zonder echte oplossingen ben ik niet. Goed luisteren en signaleren wat er nu echt speelt in de gemeente, het eerlijke verhaal en politiek op inhoud is mijn stijl van werken”. Het bestuur verwacht uit alle gegadigden voor het raadslidmaatschap ook weer een mooie en waardevolle kieslijst te kunnen samenstellen met kandidaat raadsleden die De Ronde Venen nog mooier willen maken.

Cees van Uden verkozen tot lijsttrekker D66 De Ronde Venen

D66 leden in De Ronde Venen hebben Cees van Uden tot lijsttrekker verkozen. Cees van Uden is wethouder en opvolger van Kiki Hagen, die als Tweede Kamerlid voor D66 is gekozen. Voor zijn aantreden als wethouder was Cees fractievoorzitter in de gemeenteraad en hij heeft een stevige bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de huidige coalitie. “Ik ben erg blij met het vertrouwen dat de D66 leden mij hebben gegeven” aldus van Uden. “Lokale politiek is belangrijk, de inwoners zijn immers direct betrokken”

Cees kijkt dan ook uit naar de aanmeldingen voor de kandidatenlijst. D66 Voorzitter in De Ronde Venen Gert Jochems daarover: ”De aanmeldingstermijn voor kandidaten voor het raadslidmaatschap loopt tot 1 augustus 2021. Het is duidelijk, dat de politieke uitgangspunten van D66 steeds breder draagvlak vinden, ook in De Ronde Venen. We hopen dat dit dan ook terug te vinden is in de kandidatenlijst.”


advertentie