VVD WIL TOTAALPLAN VERKEERSVEILIGHEID

De Ronde Venen - VVD De Ronde Venen wil dat er in de gemeente een totaalplan voor de verkeersveiligheid komt.

Volgens de fractie gaat er geen dag voorbij, of de gemeente krijgt wel een melding over een onveilige verkeerssituatie. Over hard rijden, over parkeren of over gevaarlijke kruispunten. Allemaal belangrijk vindt de Rondeveense VVD, maar wat telt nu het zwaarst?

VVD De Ronde Venen vindt dat er daarom een samenhangend plan voor verkeer moet komen. Een punt dat ook in hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart staat. Het doel van het totaalplan: Minder verkeersslachtoffers en betere doorstroming. De VVD wil in dat totaalplan aanpak van onveilige bermen langs 60 en 80 km/uur-wegen. Iedereen heeft volgens de VVD, kunnen zien dat de laatste tijd meerdere auto’s op een ongelukkige manier van de weg zijn geraakt. Ook willen veel inwoners veiliger fietspaden. De VVD vindt dat ook onveilige situaties van nu zoals in De Maricken, aangepakt moeten worden.

De fractie heeft zich, samen met de bewonersde afgelopen maanden ingezet om de situatie aan de Marickenlaan te verbeteren. Nadat in november meerdere bewoners aan de Marickenlaan de snelheidsoverschrijdingen helemaal zat waren, plaatsten zij eigenmachtig een verkeersdrempel. Naar aanleiding daarvan heeft de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Daarop kwam de pers ook in actie. RTV Ronde Venen  en De Nieuwe Meerbode berichtten erover in artikelen en reportages 

VVD-raadslid Rob Evers geeft aan: “Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat elke inwoner zijn straat zomaar naar eigen smaak gaat inrichten. Zo hebben we het niet geregeld in ons land. Toch is door deze actie het gemeentehuis wakker geschud”. De bewoners moesten de drempel weghalen op straffe van een flinke boete. Gelukkig zijn er vanuit de gemeente wel acties ondernomen. Samen met de inwoners wordt er gekeken naar oplossingen.

De gemeente zou vooral het gedrag van verkeersdeelnemers willen beïnvloeden, want drempels zijn lang niet altijd de beste oplossing. Het begint altijd bij eigen verantwoordelijkheid van de weggebruikers, vaak ook bewoners uit diezelfde wijk.

De VVD heeft ook aandacht gevraagd voor een betere ontsluiting van de wijk, die nu nog steeds alleen via de Marickenlaan is geregeld. De gemeente heeft nu gepland dat de brug naar het oudere deel van Wilnis, via de Wethouder van Damlaan, opengesteld wordt in het eerste kwartaal van 2022. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid van ontsluiting via de Veenman en Klompenmaker.

VVD De Ronde Venen is positief over hoe de gemeente dit gaat oppakken. De partij hoopt dat het idee van het totaalplan verkeersveiligheid de komende jaren wordt uitgevoerd voor het hele grondgebied van de gemeente, voor alle wijken, wegen en fietspaden.


advertentie