WATERINFILTRATIESYSTEEM TEGEN BODEMDALING IN GROOT WILNIS-VINKEVEEN

Boeren, waterschappen en provincie slaan handen ineen om bodemdaling en de daarbij vrijkomende C02-uitstoot te beperken.

In het project Veenweide Infiltratiesysteem  wordt de grondwaterstand midden in de graslandpercelen in droge perioden verhoogd. Hierdoor neemt de veenoxidatie, en daarmee de bodemdaling daar af. Er doen 75 agrariërs mee en het gaat om in potentie ruim 1300 ha. De aanleg is van de infiltratiebuizen is vrijwillig. Alle deelnemende agrariërs betalen een vaste eigen bijdrage per hectare.


Investering provincie 

Provincie Utrecht investeert 4,6 miljoen euro in het project.  Hanke Bruins Slot, gedeputeerde van de provincie Utrecht: “Het is van belang om te werken aan toekomstperspectief voor het veenweidegebied en mogelijkheden te bieden aan agrarische ondernemers."


Rol waterschap 

Het waterschap zorgt voor metingen aan de grondwaterstand om het effect  te monitoren. Voor percelen die niet geschikt zijn voor de aanleg van infiltratiedrains bekijkt men of andere maatregelen daar effectief kunnen zijn. Die maatregelen worden in de vorm van pilots als klei in veen, mol-infiltratie en verhogen zomerpeil uitgerold.  

Arjan van Rijn, dagelijks bestuurder Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: “De omvang van dit project is uniek. De bodemdaling in het gebied is fors; ongelijke bodemdaling zorgt voor toenemende verschillen. Het waterschap wil de bodemdaling verminderen om te voorkomen dat de kosten voor het waterbeheer in de toekomst enorm stijgen". 

 

Gebiedscoöperatie 

"Het gaat hier om een uniek project ’Voor boeren door boeren’: de boeren staan zelf aan het roer. Zij investeren hiermee ook in de toekomst van het gebied,” aldus Egbert de Graaff, voorzitter van Gebiedscoöperatie Groot Wilnis-Vinkeveen. “Het laat zien dat de agrariërs uit het gebied werken aan een duurzame toekomst. Vele hebben al stappen gezet voor meer biodiversiteit, hebben zonnepanelen op de daken en zijn natuur-inclusief. Dit project is een mooie vervolgstap om het karakteristieke veenweidegebied te behouden voor volgende generaties.”
advertentie