WEER NIEUWE PROOSDIJKRONIEK

Vooral op de fiets
Piet van Buul ging in gesprek met Harmen Hoogenhout. Harmen zat in tal van besturen en hij verdiepte zich in de historie van zijn omgeving. Hij werd een autoriteit op het gebied van de Abcouder en Baambrugse geschiedenis. Harmen verplaatst zich vooral op de fiets, na een vervelende ervaring tijdens een autoritje.


De rederijen van Frans van Suemeren
Frans van Seumeren startte op 16 januari 1922 de Teerunie op. Om onafhankelijker te kunnen opereren wilde Van Seumeren liefst eigen tankschepen. Chris Woerden vertelt over zijn rederijen.

Burgemeester Elsen onder de vuilniszakken!
Arie Bloed beschrijft de kwestie om in 1970 de reinigingsrechten via de huisvuilzakken te gaan innen. Een actueel geschiedenisverhaal.


Arbeidsmigranten zijn van alle tijden.
Al sinds halverwege de zeventiende eeuw zien we dat arbeiders uit andere landen naar Holland trekken om daar werk te zoeken. Over een aantal van hen vertellen nazaten uit de familie Schockman.



advertentie