Word lid van het PBO!

Vind je het ook belangrijk dat de Ronde Venen via radio, TV en online het nieuws kan brengen? Kom dan bij het Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) ofwel de programmaraad! We zoeken twee personen die ons team van vier willen versterken!

De mediawet schrijft voor dat elke lokale omroep moet beschikken over een PBO en dat de omroep zich aan de vereisten van de programmering zoals in de mediawet omschreven houdt. Wij, het PBO, stellen, in nauw overleg met het bestuur van RTV Ronde Venen, het programmabeleid vast en houden toezicht op de uitvoering daarvan. Om deze taak uit te kunnen voeren, komen wij 3 tot 5 keer per jaar een avond bijeen.

Dit betekent dat we afstemmen welke mediadiensten worden ingezet (radio, TV en steeds vaker online) voor welke (soort) programma’s en met welk aanbodschema ze worden uitgezonden. Wil je meer weten of je aanmelden, mail dan naar de secretaris van het PBO, Coen Vulperhorst.Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×