Inspreekavonden zoekgebieden

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen organiseert op dinsdag 25- en woensdag 26 mei en maandag 7 juni vanaf 19:30 uur een online inspreekavond over de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. 

In mei en juni behandelt de gemeenteraad de zoekgebieden. Tijdens deze behandeling krijgt de gemeenteraad uitgebreid de kans vragen te stellen en mee te praten over de zoekgebieden. 

Inwoners vertellen tijdens de inspreekavonden aan de gemeenteraad hoe zij denken over de zoekgebieden. De gemeenteraad luistert hiernaar. Soms stellen de raadsleden ook vragen aan de insprekers. Door inwoners in te laten spreken kan de raad de verschillende belangen goed afwegen als zij over de zoekgebieden besluit. 

Omdat er veel insprekers zijn heeft de raad besloten twee extra inspreekavonden te organiseren. Deze extra inspreekavonden zijn vanavond, dinsdagavond 25 mei en maandag 7 juni. 

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): ”Het is goed om te weten wat inwoners van de zoekgebieden vinden. Het inspreken is dus van enorm belang. Bij het zoeken naar geschikte plekken in de gemeente houden we zoveel mogelijk rekening met de zorgen van inwoners, de natuurwaarden, ons mooie landschap en de belangen van boeren. Maar uiteindelijk is het aan de raad om hier een besluit over te nemen.” 

Nadat de gemeenteraad zoekgebieden heeft bepaald, gaat de gemeente weer met inwoners in gesprek tijdens het zogeheten gebiedsproces. Dat gebiedsproces start in het eerste zoekgebied. De gemeente stelt de zoekgebieden één voor één open onder leiding van een gebiedscoördinator. Die kijkt met inwoners, grondeigenaren en -gebruikers en andere belanghebbenden naar hoe zonnevelden en windmolens het beste in het landschap passen. 

De invloed van inwoners op dit proces is dus nog niet voorbij. Dit alles legt de gemeente vast in de (ruimtelijke) voorwaarden voor dat gebied. Daarna kiest de gemeente via een aanbesteding ontwikkelaars. Die moeten zich houden aan de opgestelde voorwaarden. 

De inspreekavonden zijn te volgen via de website van de gemeente.

RTV Ronde Venen zendt de inspreekavonden live uit op TV. Een live-verslag van de inspreekavonden is te volgen op Twitter via @Redlum25 of via de hashtag #comdrv.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisenergietransitiegebiedsprocesgemeente de ronde venengemeenteraad de ronde veneninspreekavondklimaatdoelenklimaatneutraal 2040rtv ronde venenwindmolenszoekgebieden windmolens zonneveldenzonnevelden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×