Pvda/gl: 'bijdragen aan opvang afghaanse vluchtelingen'

PvdA/GroenLinks wil dat De Ronde Venen bijdraagt aan de opvang van Afghaanse vluchtelingen. De fractie wil dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar een dergelijke bijdrage, en ze heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft laten weten op zoek te zijn naar locaties voor de (tijdelijke) opvang van Afghaanse vluchtelingen. Er is simpelweg niet genoeg plek en daarom is het noodzakelijk om overal in Nederland te zoeken naar locaties voor (nood)opvang.

PvdA/GroenLinks wil dat ook De Ronde Venen gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een bijdrage te leveren en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld. Fractievoorzitter Pieter Kroon: “Vluchtelingen hebben recht op een veilig heenkomen, daarvoor zijn we gezamenlijk verantwoordelijk. De oproep van het COA moeten we dan ook serieus nemen door te kijken of en op welke wijze De Ronde Venen kan bijdragen aan de al dan niet tijdelijke opvang van vluchtelingen.”

De nood is hoog. Er zijn ruim 1.600 Afghaanse vluchtelingen door Nederland geëvacueerd. De opvangcapaciteit is echter beperkt. Meerdere militaire kazernes zitten overvol. De huidige AZC’s hebben beperkt of geen ruimte voor extra opvang, omdat gemeenten door de woningnood minder statushouders hebben kunnen huisvesten de afgelopen tijd. Daardoor bestaat zowel behoefte aan huisvesting voor statushouders als aan het beschikbaar stellen van(tijdelijke) opvanglocaties.

PvdA/GroenLinks heeft het college van B&W van De Ronde Venen gevraagd of de gemeente geïnventariseerd heeft op welke wijze we als gemeente bij zouden kunnen dragen aan de (tijdelijke) opvang van vluchtelingen. En zo ja, wat de mogelijkheden zijn en of die ook gecommuniceerd zijn richting het COA.

Verder is de partij benieuwd hoe het staat met de jaarlijkse huisvesting van statushouders in de gemeente. Ligt dat op schema en mocht dat niet zo zijn, dan is de partij benieuwd welke maatregelen er genomen worden om deze achterstand in te halen.

Pieter Kroon: “Wat PvdA/GroenLinks betreft moeten we als gemeente doen wat we kunnen om de veilige opvang van vluchtelingen te garanderen. We zijn dan ook benieuwd naar de beantwoording van het college!”AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisafghaanse vluchtelingengemeente de ronde venenpieter kroonpolitiekpvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venenschriftelijke vragen collegestatushouders

Meer in dossier afghaanse vluchtelingen

Meer in dossier afghaanse vluchtelingen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×