U16-regio moet klaar zijn voor 2040

Regio – Met onder andere 80.000 nieuwe arbeidsplaatsen, 4.000 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en 125.000 nieuwe huizen wil de U16, zestien samenwerkende gemeenten in de regio Utrecht waaronder De Ronde Venen, er voor zorgen dat de regio klaar is voor 2040. Dit staat in het visiedocument dat deze gemeenten naar de 16 gemeenteraden sturen. De regio heeft in de afgelopen jaren een visie ontwikkeld op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, groen, energie en gezondheid voor de periode tot 2040. Deze visie vormt een antwoord op de groeiende vraag naar woningen in de regio en op de grote maatschappelijke opgaven op onder andere klimaatverandering.

“‘De regio Utrecht is een fantastische plek om te leven. We hebben een prachtige natuur, mooie dorpen en steden met veel cultuurhistorie. Dat willen we behouden, en daarnaast ruimte maken voor die nieuwe maatschappelijke opgaven. Door slim om te gaan met onze ruimte kunnen we hier een plek voor iedereen maken en waar iedereen een goed leven kan hebben”, zegt Sander Jansen, wethouder in Zeist en samen met de Utrechtse wethouder Klaas Verschuure regionaal bestuurder voor het zogenoemde Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP).

 In dat IRP worden de grote uitdagingen omschreven waar de regio voor staat en welke keuzes daarin gemaakt worden. Uitdagingen zoals het zorgen voor voldoende woningen, zorgen dat de regio bereikbaar blijft, dat ze van duurzame energie wordt voorzien en dat de landschappen in de regio behouden blijven. “We moeten goed voorbereid zijn op de grote opgaven en veranderingen in onze regio, en tegelijkertijd de kwaliteit, karakter en kracht van onze regio behouden en versterken. Onze regio geeft hiermee het visitekaartje af.” aldus Verschuure.

Het IRP is een samenwerking tussen de 16 colleges van B&W  van Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Ook de provincie Utrecht, waterschappen en vele experts hebben meegeholpen aan dit IRP. Er vonden binnen de gemeenten de afgelopen jaren gesprekken plaats met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de wensen, behoeftes en opgaven waar elke individuele gemeente voor staat. Dit is door de gemeenten ingebracht en afgewogen om tot de beste regionale visie en strategie te komen.

Het is belangrijk om als 16 gemeenten samen te beslissen over hoe we deze uitdagingen aangaan, legt Jansen uit: “De optelsom van de wensen is op veel plekken groter dan de ruimte die we hebben. Als iedere gemeente bouwt aan haar eigen toekomst, lopen we tegen de grenzen van onze beschikbare ruimte aan.” Een gezamenlijke visie leidt aantoonbaar tot duidelijke en scherpe keuzes die lokale, regionale én nationale opgaven met elkaar verbinden. Op deze wijze kan er slim en (multi-)functioneel gebruikgemaakt worden van ruimte én is er voldoende slagkracht om de plannen te realiseren in nauwe samenwerking met provincie en rijk. Jansen en Verschuure noemen deze Utrechtse integrale en regionale samenwerking dan ook uniek in Nederland.

In de komende maanden wordt het IRP behandeld in de 16 gemeenteraden. Als deze met het IRP instemmen wordt in de gemeenten samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheden gewerkt aan de uitvoering. De regio wil elkaar ook hierin vast blijven houden en schouder aan schouder staan om de grote regionale, en tegelijkertijd nationale, opgaven aan te pakken.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnis2040gemeente de ronde venenintegraal ruimtelijk perspectiefirpmaatschappelijke opgavenregio utrechtrtv ronde venenu16

Meer in dossier 2040

Meer in dossier 2040


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×