Leger des heils collecteert voor kwetsbaren

De Ronde Venen – In de week van 29 november tot en met 4 december gaan de collectanten van het Leger des Heils de straat weer op voor de landelijke collecte. In het hele land wordt geld opgehaald voor hulp aan kwetsbare mensen. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van de organisatie. Verspreid over Nederland heeft het Leger ruim honderd buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen.

Het doel van de buurthuiskamers is mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. In de buurthuiskamers kunnen buurtbewoners elkaar leren kennen, waardoor gewerkt wordt aan hun sociale netwerk en wordt bovendien de buurt versterkt. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor hun bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties.

In de buurthuiskamers kunnen mensen terecht voor een kopje koffie, een spelletje, een maaltijd, een (pastoraal) gesprek, zingevingsvragen of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet

Voor wie niet aan de deur kan geven, heeft het Leger des Heils een mogelijkheid gecreëerd om online aan de collecte te geven. Op doneren.legerdesheils.nl is daarover meer informatie te vinden.

Kijk voor meer informatie over het Leger des Heils op www.legerdesheils.nl.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbuurthuiskamersbuurtwerkgemeente de ronde venenhuiswerkbegeleidinglandelijke collecteleger des heilsrtv ronde venenschuldhulpsociaal domeinsociaal isolement

Meer in dossier buurthuiskamers

Meer in dossier buurthuiskamers


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×