Burgermeetnetwerk voor betere informatie geluidshinder

De Ronde Venen – Met het burgermeetnetwerk willen de gemeenten uit het Groene Hart die deel uitmaken van de Omgevingsraad Schiphol betere gegevens over het geluid van vliegverkeer van en naar Schiphol. Daarmee willen ze de geluidshinder die inwoners ervaren gedegen onderbouwen.

Het college van B&W van gemeente De Ronde Venen heeft besloten mee te doen aan dit burgermeetnetwerk dat een burgerinitiatief is onder regie van gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Wethouder Cees van Uden: “Bestuurders en bewoners van gemeenten in de Omgevingsraad van Schiphol wijzen er al enige tijd op dat hoe váák vliegtuigen overvliegen ook sterk de hinder bepaalt en de slaap verstoort. Schiphol kijkt vooral naar de hoeveelheid geluid per vliegtuig, maar regelmatig wat minder hard geluid is net zo goed ongezond. Bovendien neemt Schiphol alleen maatregelen tegen geluidsoverlast op basis van voorspellingen. De manier waarop Schiphol die voorspellingen berekent, is ondoorzichtig. Daarom heeft de omgeving steeds vaker kritiek op deze methode. Voor deze problemen biedt een goed burgermeetnetwerk een oplossing. Vandaar dat de gemeente dit ondersteunt.”

Het burgermeetnetwerk meet continu. Zo legt het piekgeluid vast én hoe vaak vliegtuigen overvliegen. Per meting wordt het ‘kenteken’ van het vliegtuig, vliegrichting, vlieghoogte, dalings- of stijgingscoëfficiënt en het aantal dB’s vastgelegd. Voor de ontwikkeling van het burgermeetnetwerk werken de gemeenten uit het Groene Hart samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Doel is een uitgebreid en betrouwbaar burgermeetnetwerk dat bestaande meetnetwerken aanvult.

Het aantal vluchten van en naar luchthaven Schiphol is tussen 1990 en 2018 meer dan verdubbeld: van ruim 245.000 per jaar tot bijna 500.000 vluchten per jaar. Met deze groei is de geluidhinder voor omwonenden van de luchthaven toegenomen. Geluidhinder en slaapverstoring hebben aantoonbaar effect op de gezondheid. De wettelijke regels om geluidoverlast te begrenzen zijn gebaseerd op de jaarlijkse gemiddelde geluidsbelasting. Deze belasting wordt berekend op basis van alle vluchten in het passagiers- en vrachtverkeer rond de luchthaven. De omgeving van Schiphol wil al jaren dat het vliegtuiggeluid ook wordt gemeten ter controle en ter verbetering van het geluidrekenmodel rond Schiphol. Aan overlegtafels van de Omgevingsraad Schiphol zoeken belanghebbenden naar de balans tussen lusten en lasten van Schiphol. Dit is al vele jaren een grote opgave. Aan deze tafels worden langlopende discussies gevoerd over onder andere optimale vliegroutes, stijg- en landingsprocedures en de mate van geluidbelasting die verantwoord geacht wordt vanuit gezondheidsperspectief en als acceptabel wordt ervaren.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisakoustisch burgermeetnetwerkburgerinitiatiefgeluidhindergeluidoverlastgeluidrekenmodelgemeente de ronde venengezondheidsperspectiefjaarlijks gemiddelde geluidbelastingluchthaven schipholomgevingsraad schipholoverlegtafelrtv ronde venenvliegtuigenvliegtuiglawaaivolksgezondheidwethouder cees van uden

Meer in dossier akoustisch burgermeetnetwerk

Meer in dossier akoustisch burgermeetnetwerk


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×