Provincie zoekt kandidaten voor vrijwillige kavelruil

Regio – Met inbreng van eigen grond is de provincie Utrecht een procedure van vrijwillige kavelruil gestart, waarbij grondeigenaren een perceel kunnen inbrengen of aankopen. Hierbij gaat het om grond in de omgeving van Groot Mijdrecht Noord-Oost, Wilnis-Vinkeveen, de Oostelijke Vechtplassen en/of het Gagelgebied. De vrijwillige kavelruil is van belang om de natuurdoelen in het gebied te halen en agrarische bedrijven toekomstbestendig te maken.

Percelen van een eigenaar kunnen verspreid liggen tussen percelen van aangrenzende buren. Vanuit kosten- en beheeroogpunt is dat niet altijd voordelig. Door kavelruil kan grond in onderling overleg beter worden verkaveld, en dat komt ten goede aan agrarische bedrijven én de natuur. Het kavelruilproces is van groot belang voor de realisatie van de natuurdoelen in Utrecht-West en voor het toekomstbestendig maken van agrarische bedrijven, door bijvoorbeeld het vergroten van een huis- of veldkavel.

De provincie Utrecht is daarom op zoek naar agrariërs, particulieren, overheidsinstanties of organisaties die grond bezitten in de gebieden Groot Mijdrecht Noord-Oost, Groot Wilnis-Vinkeveen, de Oostelijke Vechtplassen en/of het Gagelgebied. Deze gebieden zijn onderdeel van het Natura 2000-gebied of van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Deelname aan de kavelruil in het gebied Utrecht-West is geheel vrijwillig. Met verkennende gesprekken aan huis of via digitale kanalen zal kavelruilcoördinator Erwin van den Berg de mogelijkheden met de grondeigenaren- of gebruikers bespreken. Om het proces zorgvuldig en transparant te laten verlopen maakt hij tijdens de inventarisatie gebruik van verkoopcriteria en procesvoorwaarden.

Ga voor meer informatie over vrijwillige kavelruil, de werkwijze, verkoopcriteria en procesvoorwaarden naar de website. Hier is ook het inschrijfformulier te vinden. Inschrijven kan t/m 15 januari 2022.

Neem voor meer informatie contact op met Erwin van den Berg via info@greenfielddevelopment.nl, of op telefoonnummer (035) 53 10 922.EconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisconcessie utrecht westgemeente de ronde venenkavelruilcoördinatornatura 2000 gebiednatuurnatuurdoelen utrecht westnatuurnetwerk nederlandpolder groot mijdrecht noord oostpolder groot wilnis vinkeveenprovincie utrechtrtv ronde venenvrijwillige kavelruil


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×