Ontwerp natuur- en recreatiegebied marickenland vastgesteld

De Ronde Venen – Nabij Vinkeveen komt Marickenland, een uniek natuurgebied met rietland en bloemrijk grasland. De vaststelling van het definitieve ontwerp voor het oostelijke deel van Marickenland is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het natuurgebied. In het gebied komt veel ruimte voor water en recreatie.

De bestuurders en de twee kinderburgemeester van De Ronde Venen hebben de doorstart van het project symbolisch afgetrapt met het hijsen van de ‘Marickenland-vlag’ bij scoutinggebouw Eliboe en met het zetten van een eerste stap door een poort naar Marickenland.

Marickenland ligt in het zuidoostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht, tussen de N212 en Vinkeveen. Het natuurgebied bestaat uit meerdere delen, waarvan het oostelijke deel nu gerealiseerd kan worden. Naast natuur worden er waterbergingsgebieden aangelegd om wateroverlast en bodemdaling tegen te gaan. In samenspraak met de omgeving komen er recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden en een natuurspeelplaats. Kinderen uit de omgeving hebben geholpen met het ontwerp.

Het project is een samenwerking van gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de provincie Utrecht. Wethouder Rein Kroon: “De samenwerking rond Marickenland laat zien wat er bereikt kan worden als we de krachten bundelen. Van waterberging tot natuur. Ook is het voor bewoners en recreanten straks een gebied waar zij graag komen om te wandelen en spelen.”

De provincie Utrecht zorgt met dit natuurgebied voor een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat netwerk moet natuurgebieden onderling beter met elkaar verbinden. Daarmee vormt Marickenland een belangrijke schakel voor vele planten en dierensoorten die profiteren van vochtige natuurgebieden. De planning is dat de realisatie van het eerste deel, ongeveer 150 hectare natuur, waterberging en recreatie eind 2023 gereed is.

Nu de coronamaatregelen het weer toelaten organiseert de provincie Utrecht binnenkort een inloopbijeenkomst voor inwoners en omwonenden om het ontwerp te bespreken. Tot die tijd kan informatie worden verkregen door te kijken op www.marickenland.nu en vragen stellen via marickenland@provincie-utrecht.nl.

Kijk HIER naar onze reportage over de aftrap van het project.

Foto: provincie UtrechtEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisarjan van rijnbotsholde maricken wilnisgedeputeerde huub van essengemeente de ronde veneninloopbijeenkomstjelka bothkinderburgemeester brian brocxkinderburgemeester lisa roodmarickenlandnatuurnatuurgebied marickenlandnatuurnetwerk nederlandnieuwkoopse plassenpolder groot mijdrechtprovincie utrechtrecreatiegebiedrtvronde venenstaatsbosbeheerwaterbergingsgebiedwaterschap amstel gooi en vechtwethouder rein kroon

Meer in dossier arjan van rijn

Meer in dossier arjan van rijn


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×