Aantal vleermuizen fort bij abcoude verdubbeld

Abcoude – De jaarlijkse vleermuizentelling op Fort bij Abcoude eindigde voor de boswachters en de vrijwilligers met een aangename verrassing: dit jaar is namelijk het aantal vleermuizen verdubbeld in vergelijking met 2020 (in 2021 zijn geen tellingen gedaan in verband met corona). Ook op Fort Kijkuit was de populatie overwinterende vleermuizen twee keer zo groot dan in 2020.

Terwijl in 2020 31 vleermuizen op het Fort bij Abcoude zijn aangetroffen, overwinteren dit jaar maar liefst 66 exemplaren op het fort.

Sinds 2008 inventariseert Natuurmonumenten hier overwinterende vleermuizen en alleen in 2013 en 2014 waren er hogere aantallen overwinteraars geteld. Ook een mooie constatering: op het fort overwinteren nu vijf verschillende soorten vleermuizen: 26 baardvleermuizen, 5 watervleermuizen, 2 grootoorvleermuizen, 32 gewone dwergvleermuizen en 1 ruige dwergvleermuis.

Helaas was het niet op elk fort feest. De populatie op Fort Hinderdam blijft met twee baardvleermuizen extreem laag. De boswachters denken dat de boom- of steenmarter, die op het forteiland leeft, de oorzaak van de lage populatie is. Ook het aantal vleermuizen in het torenfort van Fort Nieuwersluis bleef met 30 overwinteraars redelijk stabiel.

Forten zijn vaak ideale overwinteringsplekken voor veel vleermuizen, omdat het vochtig is en de temperatuur er constant blijft. Om forten extra aantrekkelijk te maken voor vleermuizen die een goede overwinteringsplaats zoeken, treft Natuurmonumenten allerlei maatregelen. Omdat sommige vleermuizen tijdens het overwinteren graag van de voor- en achterkant dekking hebben, zijn nieuwe schuilplekken langs de binnenwanden gecreëerd. Ook zorgen Natuurmonumenten er voor dat de dieren niet uitdrogen door de luchtvochtigheid in de winterverblijven hoog te houden. Door middel van het plaatsen van speciale stenen aan het plafond van de gebouwen op Fort Hinderdam gaat Natuurmonumenten hangplekken creëren waar de marter niet bij kan. Natuurmonumenten hoopt dat hierdoor het aantal vleermuizen stijgt.

Op de foto: een grootoorvleermuis Foto: Gerard BosAbcoudeBaambruggeCultuurNieuws5 soorten vleermuizenaantal vleermuizen verdubbeldbaardvleermuisfort bij abcoudefort hinderdamfort nieuwersluisgemeente de ronde venengewone dwergvleermuisgrootoorvleermuisnatuurnatuurmonumentenrtv ronde venenruige dwergvleermuisvleermuizentellingwatervleermuis

Meer in dossier 5 soorten vleermuizen

Meer in dossier 5 soorten vleermuizen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×