Pvda/gl: in alle kernen maximumsnelheid van 30 km/uur

De Ronde Venen – PvdA/GroenLinks vindt verkeersveiligheid in de dorpen en nabij scholen van groot belang. Toch merkt de partij dat daar vaak nog hard wordt gereden, wat zorgt voor onveilige situaties. Het Vinkeveense kandidaat-raadslid Monique Prins wil daar graag verandering in brengen door de maximumsnelheid in alle dorpen te verlagen naar 30 km/uur en te zorgen voor veilige oversteekplekken met bijbehorende verkeersborden.

Kandidaat-raadslid Monique Prins: “Een veilige leefomgeving is ontzettend belangrijk. Zeker in het dorp en rondom scholen gaan kinderen elke dag met de fiets of lopend naar school. Dat kan niet veilig als auto’s langsrazen. PvdA/GroenLinks wil in alle dorpskernen een maximumsnelheid van 30 km/uur en veilige oversteekplaatsen, net zoals dat nu al het geval is in Abcoude!”

Rond het starten en uitgaan van scholen gaan kinderen en ouders rond dezelfde tijd de weg op. Snelrijdende auto’s zorgen voor een onveilige situatie voor zowel ouders als kinderen. PvdA/GroenLinks vindt dan ook dat er meer ruimte moet komen voor kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals wandelaars en fietsers. Daarvoor is het nodig dat bij alle scholen veilige oversteekplaatsen met daar bijhorende verkeersborden komen. Het ontbreken hiervan bij sommige scholen zorgt op dit moment voor risicovolle situaties.

Door de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/uur en de wegen hierop aan te passen, ontstaat meer ruimte voor fietsers en wandelaars. Het zorgt voor een veiliger en prettiger dorp en het maakt een dorp als Vinkeveen minder aantrekkelijk als sluiproute wanneer deN201 weer eens vaststaat. Monique Prins: “Afgelopen periode heeft PvdA/GroenLinks voorstellen gedaan voor de verlaging van de maximumsnelheid, maar die zijn helaas niet aangenomen. Daar willen we de komende periode echt verandering in brengen en daar ga ik mij hard voor maken!”AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnis30 km/u in alle kernengemeente de ronde venenkwetsbare verkeersdeelnemersmonique prinspvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venenveiligheidveiligheid rond scholenverkeersveiligheid

Meer in dossier 30 km/u in alle kernen

Meer in dossier 30 km/u in alle kernen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×