Cu-sgp en pvda/gl stellen vragen over opvang oekrainers

De Ronde Venen – Door de inval van Rusland in Oekraïne is een vluchtelingenstroom van honderdduizenden Oekraïners op gang gekomen. Onafhankelijk van elkaar hebben PvdA/GroenLinks De Ronde Venen en ChristenUnie-SGP De Ronde Venen daarom schriftelijk vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheden om Oekraïense vluchtelingen in De Ronde Venen dan wel in de regio op te vangen.

Fractievoorzitter PvdA/GroenLinks Pieter Kroon: “Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een veilig heenkomen. Gemeenten hebben een belangrijke rol in het beschikbaar stellen van locaties voor (tijdelijke) opvang.” Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Wim Stam: “In De Ronde Venen hebben we ongetwijfeld leegstaande panden en vrijwilligers die aan goede opvang bij kunnen dragen. We zien graag dat de gemeente snel onderzoek doet naar de mogelijkheden die De Ronde Venen kan bieden. Bij asielstromen hebben we het heel vaak over ‘opvang in de regio’, nu is Europa de regio en moeten wij vanuit medemenselijkheid ook bereid zijn onze bijdrage te leveren.”

De verwachting is dat honderdduizenden tot miljoenen Oekraïners op de vlucht zullen slaan nu het tot oorlog is gekomen in Oekraïne. Het aantal opvanglocaties in het land is beperkt, gemeenten kunnen die gezamenlijk echter vergroten. De verwachting is dat op korte termijn de regering hiervoor zal aankloppen bij de gemeenten. Daarom willen ChristenUnie-SGP en PvdA/GroenLinks dat De Ronde Venen, tezamen met gemeenten in de regio, actief kijkt naar de mogelijkheden voor opvangplekken.

Vluchtelingen mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Beide partijen hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. PvdA/GroenLinks wil weten welke locaties in De Ronde Venen ingezet kunnen worden voor de (tijdelijke) opvang van Oekraïense vluchtelingen en of die locaties ook al zijn gecommuniceerd aan het Rijk. Ook wil de partij weten of het college bereid is in samenwerking met gemeenten in de regio op korte termijn te komen tot extra opvangcapaciteit voor Oekraïense vluchtelingen. Een aantal maanden geleden heeft het college al eens toegezegd regionaal te onderzoeken of er geschikte locaties zijn voorvluchtelingen. PvdA/GroenLinks wil graag weten wat dit onderzoek heeft opgeleverd.

ChristenUnie-SGP vraagt het college welke locaties, zoals kantoorruimtes, recreatiewoningen of andere panden, er in de gemeente hier mogelijk voor ingezet kunnen worden, en of in overleg met de eigenaren daarvan, en in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, sportclubs en kerken, een bijdrage gedaan kan worden aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Als laatste vraagt de partij de onderzoeken te doen die nodig zijn om een goede opvang te kunnen bieden.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscu sgp de ronde venengemeente de ronde venenoekraineopvang vluchtelingen oekrainepieter kroonpvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venenruslandrussische inval in oekraieneschriftelijke vragen collegevluchtelingenwim stam

Meer in dossier cu sgp de ronde venen

Meer in dossier cu sgp de ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×