Verbetering toegang vinkeveense plassen stap dichterbij

Vinkeveen – De Vinkeveense Plassen zijn vanaf de Ringvaart voor boten moeilijk te bereiken. De gemeente wil de toegang verbeteren zodat boten makkelijker de Plassen op kunnen. In dat proces is nu een belangrijke stap gezet. Vanaf 5 maart ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Daarin is vastgelegd hoe het tracé van de nieuwe doorvaart eruit ziet.

Om van de Ringvaart naar de Plassen te varen en vice versa, is op dit moment niet eenvoudig. De doorvaart is smal en er zijn smalle en onoverzichtelijke bochten. Met name voor grotere boten is dat lastig. Daarnaast passeert een boot 2 bruggen kort achter elkaar die door 1 brugwachter bediend worden. Tot slot moeten boten omvaren omdat sommige percelen ver uitsteken.

De gemeente onderzoekt al geruimere tijd de mogelijkheid dit te verbeteren. Er ligt nu een ontwerp van een nieuwe doorvaart waarmee de toegang tot de Plassen aanmerkelijk wordt verbeterd. De nieuwe doorvaart gaat door het perceel dat in Vinkeveen bekend staat als het ‘kermisterrein’. Daarmee ontstaat een bredere en goed bevaarbare verbinding met de Vinkeveense Plassen.

Met de eigenaren van de percelen is overeenstemming bereikt over de aanleg van de nieuwe vaarroute. Wethouder Rein Kroon (Ruimtelijke Ordening): ,,Met een betere vaarroute gaat een langgekoesterde wens van inwoners en booteigenaren in vervulling om de Plassen beter bereikbaar te maken. Een makkelijker vaarroute geeft een impuls aan de recreatie. De Plassen zijn een schitterend gebied en hoe beter de toegang, hoe aantrekkelijker het is om daar naar toe te gaan.’’

De volgende stap in het verbeteren van de doorvaart is de vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. Het college van B&W heeft besloten het voorontwerp ter inzage te leggen. Het ligt vanaf 5 maart a.s. tot 16 april 2022 ter inzage en is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Inwoners kunnen tot 16 april een reactie indienen.

Met vele betrokkenen heeft inmiddels overleg plaatsgevonden. Dat heeft geleid tot aandachtspunten en wensen. Bij de uitvoering wordt hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. Uiteindelijk wordt het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling.

Op de foto: De Heul Foto: Google MapsCultuurEconomieGemeenteNieuwsSportVinkeveenWaverveendoorvaart de heulgemeente de ronde venenkermisterrein vinkeveenontwerpbestemmingsplan vinkeveense plassen ter inzagertv ronde venentoegang vinkeveense plassenvinkeveenvinkeveense plassenwethouder rein kroon

Meer in dossier doorvaart de heul

Meer in dossier doorvaart de heul


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×