Miriam barendse informateur in de ronde venen

De Ronde Venen – Miriam Barendse uit Breukelen (Stichtse Vecht) gaat onderzoeken welke politieke partijen in De Ronde Venen een nieuwe coalitie kunnen gaan vormen. Zij doet dat in de rol van informateur. Alle politieke fracties in de gemeenteraad hebben met dit voorstel van Ronde Venen Belang ingestemd. Met de benoeming van informateur Barendse is een eerste stap gezet in de vorming van een nieuwe coalitie.

Barendse woont in Breukelen en zij is werkzaam bij de Nationale Politie. Daarnaast is zij voorzitter van Equipe, een politievakvereniging die zich vooral richt op hoger opgeleide politiemedewerkers. Daarvoor was zij lange tijd korpschef van onder meer de politie Regio Midden-Nederland.

Vrijdag 18 maart jl. spraken alle lijsttrekkers zich in een openbaar debat uit over de verkiezingsuitslag. Op voorstel van Ronde Venen Belang, met 10 zetels de grootste fractie in de nieuwe gemeenteraad, is Miriam Barendse gevraagd als informateur op te treden. Zij gaat onderzoeken welke partijen met elkaar kunnen samenwerken en welke coalities er mogelijk zijn op basis van de verkiezingsuitslag en waarvan Ronde Venen Belang deel uitmaakt.

Het streven is dat de informateur, na de installatie van de nieuwe gemeenteraad op 30 maart a.s. haar bevindingen presenteert. Alle fracties kunnen zich dan hierover uitspreken tijdens een debat.

Daarna begint de volgende fase van coalitievorming. Samen met een formateur gaan partijen, die samen een coalitie willen vormen, daadwerkelijk aan de slag om een akkoord overeen te komen.AbcoudeBaambruggeGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbenoeming informateurbestuurequipe poitievakvereniginggemeente de ronde venengemeenteraadgemeenteraadsverkiezingen 2022miriam barendsenationale politieronde venen belangrtv ronde venen

Meer in dossier benoeming informateur

Meer in dossier benoeming informateur


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×