Wat vindt de nieuwe gemeenteraad van het coalitieadvies?

Woensdagavond werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Alle 27 raadsleden legden de eed of belofte af. Ook de informateur was aanwezig om haar advies voor de nieuwe coalitie uit te leggen. Niet alle partijen konden zich vinden in het advies. “Dit doet geen recht aan de uitslag.”

Help elkaar

Burgemeester Maarten Divendal opende de gemeenteraadsvergadering die in het teken stond van de beëdiging van de nieuwe raad. Van veertien raadsleden werd de avond ervoor afscheid genomen.

Hij blikte terug op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Ronde Venen Belang is van vier naar tien zetels gegaan. Van de overige zeven partijen zijn er drie éénpersoonsfracties. Maar, de burgemeester wilde juist niet de nadruk leggen op de zetelverdeling of coalitie en oppositie. “Het raadswerk moeten we met z’n allen doen,” zei hij, “niet met een meerderheid versus een minderheid.”

Hij benadrukte dat alle raadsleden elkaar moeten helpen. “Maak gebruik van de ervaring van de oude rotten, en de frisse blik van de nieuwkomers.” Het zijn momenteel ingewikkelde tijden. Divendal haalt de opvang van Oekraïners in de gemeente aan. Hij vertelde trots te zijn op hoe inwoners en de gemeente samenwerken. In de komende periode moet de nieuwe gemeenteraad daar mee verder. “Soms moet je leren en accepteren dat je gezamenlijk en al improviserend moet doen wat nodig is.”

Dat verklaar en beloof ik

Alle 27 raadsleden moesten de ambtseed en belofte afleggen. Daarin beloofden zij zich o.a. te houden aan de wet. Er kon gekozen worden voor een eed of belofte. Bij een eed wordt gezworen op de Bijbel en God, bij de belofte niet. Na 23 “dat verklaar en beloof ik” en 4 “zo waarlijk helpe mij God almachtig” was de raad beëdigd.

Daarna was het woord aan informateur Miriam Barendse om haar advies voor de nieuwe coalitie toe te lichten. Barendse is leidinggevende bij de politie en woont niet in De Ronde Venen. Ronde Venen Belang had bewust gekozen voor een buitenstaander die niet uit de politiek komt.

In drie dagen tijd sprak ze met alle acht partijen. Barendse lichtte toe dat ze de focus heeft gelegd op de gesprekken om tot haar advies te komen: “Het is meer dan zetels tellen en verkiezingsprogramma’s naast elkaar leggen.”

Voor het eerst geen CDA?

In haar rapport adviseert zij een coalitie bestaande uit Ronde Venen Belang (10 zetels), VVD (3 zetels) en D66 (3 zetels). Ook adviseert ze vier wethouders: twee van Ronde Venen Belang, één van VVD en één van D66. Als deze coalitie tot stand komt zal het CDA (5 zetels) voor het eerst in de historie van De Ronde Venen geen deel uitmaken van de coalitie.

De tweede optie voor een coalitie is wél met het CDA. Dan adviseert zij drie wethouders van Ronde Venen Belang en één van CDA. De eerste optie heeft haar voorkeur. In de raad benadrukte ze gisteravond toe dat dit slechts een persoonlijk advies is: “Je kan het niets vinden, je kan het naast je neerleggen.”

[prepr_photo 05c7703e-fb85-4a00-9f57-9b56dd8b0523]

De gesprekken heeft ze als prettig ervaren, vertelde Barendse. Het viel haar op dat alle partijen best op elkaar lijken. Ook sprak ze uit dat ze hoopt dat de nieuwe gemeenteraad energie krijgt uit het werk. Barendse: “Ik stelde vaak de vraag: is het leuk? Dan viel het stil.” Ze went alle partijen een mooie vier jaar toe, “waarin het ook vooral leuk is”.

‘Geen recht aan de uitslag’

Ronde Venen Belang liet weten het advies op te willen volgen. Ze willen met D66 en VVD in gesprek. “Geef ons wel even de tijd,” zei lijsttrekker Maarten van der Greft. “Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.”

Namens het CDA liet Rein Kroon weten het niet eens te zijn met het advies. “De voorgestelde variant doet geen recht aan de uitslag”, zei hij gisteren. In vergelijking met de uitslagen van de landelijke verkiezingen heeft het CDA De Ronde Venen het beter gedaan dan de VVD en D66, beredeneerde hij.

Over de tweede optie waarin het CDA wel in de coalitie komt zei Kroon: “De verhouding van drie wethouders van Ronde Venen Belang en één wethouder van het CDA, zal het CDA als tweede partij in de gemeente niet accepteren”. Daarnaast riep hij op de gespreksverslagen openbaar te maken, zoals eerder door Ronde Venen Belang beloofd was.

Wim Stam van de ChristenUnie/SGP vond dat er weinig aandacht was voor de verschillen in de partijprogramma’s. Hij heeft zich verbaasd over het advies. Enkel de gesprekken meenemen is niet genoeg, zei hij: “Knelpunten en overeenkomsten uit de programma’s zijn wat mij betreft van groot belang.”  

Overbrugbaar

Van der Greft liet weten dat de gespreksverslagen na de formatie openbaar worden. Barendse reageerde dat zij de programma’s wel bekeken heeft, maar die erg op elkaar vond lijken. “Ik heb aan iedereen gevraagd: zijn de verschillen overbrugbaar?” Uit de gesprekken bleek dat zo te zijn.

Dat benadrukt D66, die zich kan vinden in het advies. Met name op het gebied van klimaat zijn er verschillen in de partijprogramma’s. “Wij zien toekomst en kansen om hier samen uit te komen”, licht Cees van Uden toe. “Ook al zou dat vooraf niet voor iedereen een logische keuze hebben geleken.”

Ook de VVD staat open voor het gesprek. Bart Richter zei gisterenavond: “Als VVD lopen wij nooit weg voor het nemen van verantwoordelijkheid. Wij zien het goedkomen met de samenwerking.”

De notitie ligt klaar

De Seniorenpartij, Inwoners Collectief en PvdA/GroenLinks stemden in met het advies. Wel liet Pieter Kroon nog weten het jammer te vinden dat PvdA/GroenLinks niet mee was genomen als optie. “Wij zijn de enige zittende partij die naast Ronde Venen Belang gewonnen heeft.” Hij staat alsnog open voor samenwerking.

De ChristenUnie/SGP laat het aan de drie partijen om er samen uit te komen. Wel riep hij op om ook de partijen die geen onderdeel uitmaken van de coalitie te vragen wat zij in het coalitieakkoord zouden willen zien. Van der Greft reageerde dat hij dat zeker van plan is. “Ga er maar vast over nadenken,” sprak hij Stam toe. “Niet nodig,” reageerde die, “de notitie ligt al klaar.”

Voor nu is het eerst wachten hoe de gesprekken tussen Ronde Venen Belang, D66 en de VVD zullen verlopen. De verwachting is dat daar eind volgende week meer over bekend is.GemeenteNieuwsbeëdigingburgemeester divendalcoalitiegemeenteraadgemeenteraadsverkiezingeninformateur

Meer in dossier beëdiging

Meer in dossier beëdiging


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×