Groene pluim van de groene venen voor riet de bruijn

De Ronde Venen – De Groene Pluim is de prijs die Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen uitreikt aan een persoon die iets bijzonders heeft bijgedragen aan de natuur in De Ronde Venen. De prijs, in de vorm van een mooie trofee, is 28 maart jl. aan Riet de Bruijn uitgereikt door Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen. De uitreiking vond plaats in het revalidatiecentrum in Woerden, omdat Riet op dit moment revalideert van een ongeluk. Gelukkig gaat het herstel voorspoedig.

Riet de Bruijn ontvangt De Groene Pluim omdat ze al vele jaren betrokken en actief is bij verschillende natuurorganisaties in onze gemeente en in en bij de natuur in het algemeen. Ze is al vanaf het begin betrokken bij- en lid van De Groene Venen. Haar man, Jo de Bruijn heeft meer dan 50 jaar geleden tijdens de oprichtingsvergadering de naam De Groene Venen bedacht!

Riet is ook zeer actief voor onder andere het NME-centrum en het IVN. In 1994 startte het NME-centrum  en zij was direct daarbij betrokken. Ze werkte mee aan het tuinonderhoud, maar ook aan talloze projecten zoals het Park-project en het strooisellaag-project voor het basisonderwijs. Ook draagt ze haar steentje bij aan het Groenbeleidsplan De Ronde Venen.

Ook bij het IVN is Riet een heel trouw bezoeker van de jaarvergadering en toont zij haar betrokkenheid bij Botshol. Bij het IVN leverde zij aan heel veel verschillende projecten een goede bijdrage,  zoals het uitgeven van persberichten en de organisatie van natuurbedrijfsuitjes.

Het liefst is zij ook zelf actief in de natuur en begeleidt ze ook in 2021 vaarexcursies op de Botshol, wandelexcursies in de natuur en excursies op zoek naar eetbare planten. Riet is altijd opgewekt en vrolijk en heeft niet alleen interesse in de natuur maar ook in haar medemensen.

 Riet de Bruijn heeft De Groene Pluim 2022 dubbel en dwars verdiend.

Kijk voor meer informatie over Natuur- en milieuvereniging De Groene Venen op www.degroenevenen.org, of stuur een e-mail via natuur@degroenevenen.org.AbcoudeBaambruggeMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbotsholgemeente de ronde venengerard korthalsgroen beleidsplan de ronde venengroene pluim 2022ivnmilieunatuurnatuur en milieuvereniging de groene venennme centrum de woudreusriet de bruijnrtv ronde venen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×