Energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

De Ronde Venen – Huishoudens met een laag inkomen krijgen een energietoeslag van € 800. Met deze toeslag kunnen zij een deel van de gestegen energiekosten betalen.

Huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente krijgen het geld automatisch op hun bankrekening. Zij krijgen dit in twee delen en krijgen hierover nog een brief. Andere huishoudens die moeten rondkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum hebben ook recht op deze toeslag. Zij kunnen vanaf 16 mei a.s. een aanvraag indienen via www.derondevenen.nl/energietoeslag.

Wethouder Alberta Schuurs: “De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt op 1 juli de belasting op elektriciteit en gas van 21% naar 9%. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Huishoudens met een laag inkomen krijgen een extra tegemoetkoming: een energietoeslag van 800 euro. Wij starten in mei met het uitbetalen van deze toeslag.”

Gemeente De Ronde Venen volgt de landelijke richtlijn van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit betekent een inkomensgrens van maximaal 120% van het sociaal minimum en geen toets op het vermogen. De regeling is vastgelegd in de ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag De Ronde Venen 2022’.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisenergierekeningenergietoeslag lage inkomensgemeente de ronde venenministerie van sociale zaken en werkgelegenheidprijzen energiertvronde venensociaal minimumvereniging nederlandse gemeentenvngwethouder alberta schuurs

Meer in dossier energierekening

Meer in dossier energierekening


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×