Pvda/gl aan b&w: stop toepassen kostendelersnorm

De Ronde Venen – PvdA/GroenLinks wil dat huishoudens in De Ronde Venen met inwonende kinderen tot 27 jaar niet meer gekort worden op hun uitkering, de zogeheten kostendelersnorm. In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV is opgenomen dat dit per 1 januari 2023 gaat gebeuren. In het land zijn er echter gemeenten die dit besluit nu al laten gelden. Daarmee wordt voorkomen dat gezinnen in grote financiële problemen komen.

PvdA/GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Raadslid Monique Prins: “Doordat bijstandsgerechtigden met inwonende kinderen gekort worden op hun uitkering, komt het voor dat zij in financiële problemen komen en hun kinderen uit huis zetten. Het is dan ook goed dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft, maar het is nog geen 1 januari 2023. Daarom wil PvdA/GroenLinks dat deze, in navolging van de gemeenten Arnhem en Rotterdam, nu al niet meer wordt toegepast in De Ronde Venen!”

De zogeheten kostendelersnorm zorgt ervoor dat bijstandsgerechtigden met inwonende kinderen gekort worden op hun uitkering wanneer die kinderen 21 jaar worden. De wet gaat ervan uit dat huisgenoten kunnen delen in de kosten van de woning en het huishouden, maar in de praktijk is dat vaak niet zo. De kostendelersnorm zorgt daardoor voor grote problemen zoals problematische schulden en ontwrichte gezinnen. Ook kan het ervoor zorgen dat jongerenuit huis gezet worden met mogelijke dakloosheid tot gevolg.

Per 1 januari 2023 wordt de kostendelersnorm voor inwonende kinderen tot 27 jaar afgeschaft. Vooruitlopend daarop zijn er gemeenten die besloten hebben om de kostendelersnorm per 1 juli 2022 al niet meer toe te passen. PvdA/GroenLinks heeft het college van B&W gevraagd of zij hiermee bekend is en of ze bereid is om ook in De Ronde Venen de kostendelersnorm nu al niet meer toe te passen. En zo ja, vanaf welke datum dat geregeld kan zijn en hoe het college dat wil gaan doen.

Monique Prins: “We hopen op een positieve reactie, zodat de kostendelersnorm zo snel mogelijk verleden tijd is. We zijn benieuwd naar de reactie van het college op onze vragen!”AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisafgeschaft per 1 januari 2023bijstandsuitkeringgemeente arnhemgemeente de ronde venengemeente rotterdamgezinnen met kinderen van 21 jaar en ouderenkostendelersnormmonique prinsnu al stoppen met toepassen kostendelersnormontwrichte gezinnenproblematische schuldenpvda groenlinks de ronde venenrtv ronde venensociaal domeinuithuiszettinguitkeringen

Meer in dossier afgeschaft per 1 januari 2023

Meer in dossier afgeschaft per 1 januari 2023


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×