Aantal laadpalen in gemeente vertienvoudigd in 2030

De Ronde Venen – Het aantal laadpalen in de gemeente stijgt de komende jaren sterk. Naar verwachting zijn er in 2030 500 nodig voor het opladen van elektrische auto’s. In 2020 waren dat er nog 45.

Om de grote vraag naar laadpalen in goede banen te leiden sluit de gemeente zich aan bij een samenwerkingsverband tussen verschillende overheden, MRA-E. Dit zorgt ervoor dat aanvragen voor plaatsing van een laadpaal soepel verlopen.

Het aantal elektrische auto’s neemt in snel tempo toe. De overgang van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven exemplaren is een belangrijk onderdeel van de verduurzaming van de economie. Verreweg de meeste bezitters van elektrische auto’s hebben niet de mogelijkheid hun auto op te laden op hun eigen oprit. Zij zijn aangewezen op een laadpaal langs de openbare weg. De verwachting is dat er in Nederland in 2030 2 miljoen laadpalen nodig zijn.

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): ,,Wij vinden het als college belangrijk dat we groei van elektrisch rijden stimuleren en in goede banen leiden. De overgang van fossiel naar elektrisch is een belangrijk aspect van de verduurzamingsopgave waar we voor staan en waar inwoners aan willen bijdragen. We hebben gekeken hoe we dat het best kunnen doen. We werkten samen met twee bedrijven die de laadpalen plaatsten, waarvan er één heeft aangegeven ermee te stoppen. Om er voor te zorgen dat de groei de komende jaren op een efficiënte manier plaatsvindt en aanvragen snel worden afgehandeld sluiten we ons nu aan bij MRA-E.’’

Binnen MRA-E werken overheden in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en om een netwerk van publieke oplaadpunten aan te leggen. MRA-E maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame- en lokaal opgewekte elektriciteit. MRA-E, Stedin, Total Energies hebben samen met de gemeente een zogenaamde ‘laadkaart’ opgesteld. Dit is een kaart van de hele gemeente waarop te zien is waar in de toekomst laadpalen kunnen komen, naar gelang daar behoefte aan is.

De gemeente neemt na de zomer een verkeersbesluit, waarmee de locaties worden vastgelegd. Als een eigenaar van een elektrische auto een aanvraag doet, wordt op basis van deze laadkaart de locatie voor het plaatsen van een laadpaal bepaald. In de huidige situatie wordt per aanvraag de locatie bepaald en een besluit genomen. Dit zorgt voor een lange doorlooptijd.AbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniselektrisch rijdenelektrische laadpalengemeente de ronde venenlaadkaartlaadpalen vertienvoudigd 2030metropool regio amsterdammobiliteitmra emra elektrischrtv ronde venenstedintotal energiesverkeersbesluit na de zomerwethouder anja vijselaar

Meer in dossier elektrisch rijden

Meer in dossier elektrisch rijden


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×