Prostaatkanker inloopochtend in inloophuis 't anker

De Ronde Venen – Dinsdag 15 november a.s. is in Inloophuis ’t Anker van 10:30 tot 12:00 uur een inloopochtend voor mensen die te maken hebben (gehad) met prostaatkanker. Na een succesvolle inloopochtend tijdens de jaarlijkse borstkankermaand in oktober, is het nu de maand waarin extra aandacht wordt besteed aan prostaatkanker.

Mannen die deze vorm van kanker hebben (gehad) en behoefte hebben aan lotgenotencontact zijn van harte welkom. Met nadruk worden ook hun partners uitgenodigd.

Kanker heb je nooit alleen en zeker prostaatkanker heeft een enorme impact op relaties. Het delen van ervaringen en het uitwisselen van tips is belangrijk in elke fase van het ziekte- en herstelproces. Onlangs bleek uit een peiling van NFK (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties) dat bijna driekwart van de kankerpatiënten op een zeker moment behoefte heeft aan lotgenotencontact. Bijna iedereen die contact had met lotgenoten, geeft aan er iets aan gehad te hebben, zoals steun, (h)erkenning, tips, informatie en begrip. Daarbij raden deze mensen lotgenotencontact ook sterk aan anderen aan.

Mannen die deze veel voorkomende vorm van kanker niet hebben, maar geïnteresseerd zijn om zo goed voorgelicht eventuele signalen tijdig op te merken, zijn eveneens van harte uitgenodigd!

Tijdens de inloopochtend in ’t Anker zijn ook vrijwilligers van de landelijke Prostaatkankerstichting aanwezig.

Neem voor nadere informatie en opgave voor de inloopochtend telefonisch contact op via 06 18 07 28 67.

Inloophuis ’t Anker is op dinsdag en donderdag geopend voor iedereen met kanker in De Ronde Venen, hun naasten en nabestaanden. Dit ‘Centrum voor leven met en na kanker’ is gehuisvest op Karekiet 49 in Mijdrecht.

Zie ook www.inloophuishetanker.nl.

Geplaatst door: Ferry MulderAbcoudeBaambruggeMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilniscentrum voor leven met en na kankergemeente de ronde veneninloophuis t ankerinloopochtendnederlandse federatie van kankerpatientenorganisatiesnkfprostaatkankerprostaatkankermaandprostaatkankerstichtingrtv ronde venen

Meer in dossier centrum voor leven met en na kanker

Meer in dossier centrum voor leven met en na kanker


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×