Wie moet er meer ruimte krijgen op de vinkeveense plassen, de natuur of de mens?

Dat is de vraag die al meer dan tien jaar speelt bij de Vinkeveense Plassen. Het gaat specifiek om de kenmerkende legakkers. Om te genieten van het water en de buitenlucht, hebben bewoners uit de regio op die legakkers kleine huisjes gebouwd.

Maar volgens sommigen gaat dat ten koste van de natuur. Het bestemmingsplan van de gemeente, waarin duidelijk de verdeling van natuur en recreatie moet staan, wordt steeds uitgesteld en aangepast. Daardoor kan de provincie ook geen goedkeuring geven.

Tom Hannes brengt graag zijn zomers door op zijn legakker samen met zijn familie: “We hebben een keukenhut en een hut met klusspullen. We slapen dan in tenten of op de boot naast het eilandje.”

Het klinkt idyllisch en voor veel bewoners herkenbaar. Maar de huisjes zijn eigenlijk illegaal, de bouw was jarenlang gedoogd. Omdat het bestemmingsplan nog niet rond is, mag er nu niet bijgebouwd worden. Om de belangen te behartigen van legakkereigenaren zoals hijzelf, is Hannes voorzitter van de Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers (BVVL).

Want behalve dat de legakkers fijne plekken voor recreatie zijn, scheelt het ook in onderhoudskosten voor de overheid. Maar toch zijn de legakkereigenaren niet verzekerd van hun plek.

De Vinkeveense Plassen behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Milieuverenigingen en de provincie vinden het belangrijk dat de natuur de ruimte moet krijgen op de plassen.

Volgens Hannes willen “die groene jongens helemaal niks” als het aankomt op de recreatiemogelijkheden. Maar Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen, staat daar anders in. “Bebouwing en gebruik van de legakkers zijn een manier om ze ook te onderhouden. Maar er moeten goede afspraken komen en handhaving voor wie zich daar niet aan houdt.”

Volgens Korthals zit de oplossing in zonering: de plassen opdelen in zones waar bebouwing (en daarmee recreatie) wel en niet mogelijk is.

Natuurnetwerk Nederland

De gemeente moet met het bestemmingsplan komen en de provincie moet dat goedkeuren. De provincie wacht nu al lang op dat plan, wat her en der ongeduld wekt. Het plan moet volgens de provincie zo gemaakt worden dat de natuur in de plassen in de toekomst ook gewaarborgd is.

Onderhoud

Omdat de bebouwingen die er nu staan technisch gezien illegaal zijn en er handhaving is op de bouw van nieuwe hutten, gaat het volgens Hannes mis. “Je moet als eigenaar wel snoeien en je akker bijhouden, maar je mag er verder niks mee.”

Korthals vindt ook dat de legakkers onderhouden moeten worden vanwege hun cultuurhistorische waarde. Hij beseft zich ook dat het dankzij recreërende eigenaren is dat sommige akkers onderhouden worden. Als zowel eigenaren als de overheid namelijk niks doen, verloederen de akkers.

Afspraken

Recreanten hoeven van Korthals ook niet weg. “Wat wij cruciaal vinden zijn afspraken over zonering, maar ook over afval en water. Bijvoorbeeld de wc, want de plassen zijn niet aangesloten op het riool.”

Hannes en de BVVL zijn ook voorstanders van duidelijke afspraken zodat iedereen, mens en natuur, kan genieten van de plassen: “Er zijn mensen met enorme windschermen of die van steigerpijpen enorme torens bouwen om vanaf te springen. Weg ermee, dat hoort niet op die legakkers.”

De politiek

Zowel BVVL en De Groene Venen zien natuur en recreatie samen verder gaan. Hoe krijgen ze daarin steun van de Provinciale Staten?

Daar staan de neuzen ook niet dezelfde kant op. Volgens D66-lijsttrekker Marianne de Widt is het helder: de plassen vallen onder de NNN en daarom moet het bestemmingsplan zich houden aan de Natuurbeschermingswet. Dat betekent geen bebouwing.

De bebouwingen zijn over een lange tijd gekomen en kunnen niet zomaar weg. “Maar er moet wel een keer een streep onder gezet worden waar wel bebouwing mag en waar niet. Daar is de gemeente nu mee bezig,” aldus De Widt.

Lijsttrekker André van Schie van de VVD vindt vooral dat de plassen voor zowel recreanten en natuurliefhebbers toegankelijk moet zijn. Hij vindt dan ook dat het bestemmingsplan gauw rond moet zijn, om zo de eigenaren duidelijkheid te bieden: “Door die eigenaren toekomstperspectief te geven, worden die akkers onderhouden wat ook goed is voor de natuur.”

Of de komende provinciale coalitie zich kan uitspreken over de legakkers, dat ligt in handen van de gemeente.

Bron: RTV UtrechtGemeenteNieuwsVinkeveenWaverveen


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×