Inloopbijeenkomst woningbouw het oosterland

Mijdrecht – De plannen voor woningbouwproject Het Oosterland krijgen steeds meer vorm. Daarom organiseert de gemeente samen met de ontwikkelaar Kavel Vastgoed B.V. op 9 mei a.s. een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst hoort u meer over de plannen, de aanpassingen in het bestemmingsplan en belangrijke thema’s zoals groen en parkeren. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen.

In het glastuinbouwgebied aan de Tuinderslaan/Oosterlandweg komen ongeveer 750 woningen. De ambitie van het project is om voor verschillende doelgroepen, zoals senioren, starters en jonge gezinnen, woningen te bouwen. Hierbij gaat de gemeente uit van 30% sociale huurwoningen, 5% goedkope koopwoningen en/of middeldure huurwoningen, 20% betaalbare koopwoningen en 45% vrije sector. De huizen komen in een landschappelijke omgeving die bestaande- en historische waarden in het gebied versterkt.

Wethouder Huib Zevenhuizen is blij met de plannen voor dit project en zegt: “Met dit project zorgen we voor meer doorstroom voor iedereen. Voor oudere inwoners – die in het dorp willen blijven – is dit een geweldig project om hun huis te verruilen voor kleinere nieuwbouw en plek te maken voor een gezin”.

De inloopbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 9 mei a.s. van 19:00 tot 20:30 uur in het gemeentehuis in Mijdrecht. De toegang tot de bijeenkomst is aan de kant van het Raadhuisplein.

Geïnteresseerden kunnen tussen 19:00 en 20:30 uur op elk gewenst tijdstip binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.EconomieGemeenteMijdrechtNieuwsde ronde venengemeente de ronde venengemeentehuis de ronde venenhet oosterland mijdrechtinloopbijeenkomstMijdrechtrtvronde venenvolkshuisvestingwethouder Huib Zevenhuizenwoningbouw


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×