Jongeren krijgen certificaat voor maatschappelijke inzet

De Ronde Venen/Uithoorn – Op 20 april jl. vond de derde certificaatuitreiking plaats van MDT CREW. Ook dit keer werd zichtbaar wat het doen van vrijwilligerswerk kan betekenen voor een ander, maar vooral ook voor jongeren zelf.

Deze groep jongeren heeft voor minimaal 80 uur vrijwilligerswerk gedaan op verschillende plekken. Zo heeft een jongere video’s leren monteren bij RTV Ronde Venen. Een andere jongere heeft zich op creatief vlak verder ontwikkeld bij het jongerenwerk. Bij de ontmoetingsgroepen van Uithoorn voor Elkaar heeft een jongere geleerd hoe te werken met mensen met dementie. Bij Brood & Spelen heeft weer een andere jongere ontdekt dat zij het werken met kinderen heel leuk vindt. Het JAC heeft ook iemand mogen begeleiden en zij heeft voor hen een onderzoek gedaan naar het gebruik van sociale media.

Een andere jongere heeft een start gemaakt met zijn professionele ontwikkeling bij Amerpoort. Bij de zwemvereniging De Ronde Venen heeft een jongere bijgedragen aan het geven van lessen.

Allemaal mooie en leerzame ervaringen, die deze jongeren meenemen in hun verdere leven. Vrijwilligerswerk kan je helpen om te ontdekken wat je wilt, om nieuwe mensen te ontmoeten of om jezelf te ontwikkelen. Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Kijk voor meer informatie op www.steunpuntvrijwilligerswerk.nl.CultuurGemeenteMijdrechtNieuwsSportgemeente de ronde venengemeente uithoornjongerenwerkmdt crewrtvronde venenservicepunt tympaan de baatsteunpunt vrijwilligerswerkuithoorn voor elkaarvrijwilligerswerk


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×