Nieuwe woonwijk 'het oosterland' stap dichterbij

De Ronde Venen – Met de ondertekening van de zogeheten ‘anterieure overeenkomst’ is een belangrijke stap gezet voor de realisatie van de nieuwe woonwijk ‘Het Oosterland’ aan de rand van Mijdrecht met maar liefst 795 tot 830 woningen waarvan minimaal 55% betaalbare huur/koopwoningen. Op 1 juni jl. ondertekenden wethouder Huib Zevenhuizen namens de gemeente en directeur Jacco Nieuwstraten van Kavel Vastgoed, de ontwikkelaar van het gebied, die anterieure overeenkomst.

Wethouder Huib Zevenhuizen (woningbouw) is blij met de ondertekening: “Dit feestelijke moment van de ondertekening van de anterieure overeenkomst symboliseert niet alleen een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Het Oosterland-project, maar ook de start van een mooie en succesvolle samenwerking voor de bouw van 795 tot 830 woningen. De bouw van deze nieuwe wijk levert een grote bijdrage aan de bouwambities van de coalitie zoals die vorig jaar zijn vastgesteld. Tot 2040 willen we 4.800 woningen bouwen om de woningnood in onze gemeente stevig aan te pakken. Met het voor Het Oosterland geplande aantal en de overige projecten waaraan gewerkt wordt zijn de eerste 3.000 daarvan inmiddels duidelijk in beeld.”

Bij de ontwikkeling van de woningen in Het Oosterland besteedt de ontwikkelaar aandacht aan de behoeften van starters, jonge gezinnen en senioren. Er wordt gestreefd naar een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de levensfasen en woonvoorkeuren van deze doelgroepen. Het bijzondere aan deze wijk is dat deze veel water en groen bevat.

Om woningbouw in dit gebied mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan geven de kaders aan waaronder deze ontwikkeling kan plaatsvinden. Beide documenten liggen momenteel ter inzage en iedereen die dat wil kan tot en met 14 juli a.s. een reactie geven op de plannen. De gemeenteraad zal op 12 oktober 2023 gevraagd worden het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Kijk voor meer informatie op www.derondevenen.nl/oosterland.

Op de foto: wethouder Huib Zevenhuizen (links) en Jacco Nieuwstraten (rechts) Foto: gemeente De Ronde VenenAbcoudeBaambruggeEconomieGemeenteMijdrechtNieuwsVinkeveenWaverveenWilnisbetaalbare koopwoningende ronde venengemeente de ronde venenhet oosterland mijdrechtrtv ronde venenseniorensociale woningbouwstartersvolkshuisvestingwethouder Huib Zevenhuizenwoningbouw


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×