Met parkeerschijf parkeren bij station Abcoude

Per 1 september a.s. geldt voor de parkeerterreinen bij Station Abcoude en het bedrijventerrein Hollandse Kade een parkeerschijfzone.

Hierdoor kan er op deze terreinen – met blauwe parkeerschijf – maximaal twee uur worden geparkeerd. Met een parkeerontheffing kan nog wel langer worden geparkeerd.
Omdat het station van Abcoude een aantrekkelijke plek is om de auto te parkeren en verder naar Amsterdam te reizen werd het hier vaak te druk. Veel forenzen die niet uit de gemeente De Ronde Venen komen parkeerden hier hun auto en lieten deze hier dan dagen of soms weken staan. Hierover zijn in de afgelopen jaren veel klachten binnengekomen, omdat er voor omwonenden en ondernemers te weinig parkeerplaatsen beschikbaar waren.
De gemeente heeft veel gesprekken gevoerd met de betrokken partijen en diverse oplossingen onderzocht. Uiteindelijk is het toepassen van de parkeerschijfzone de beste oplossing om deze situatie te verbeteren.

De parkeerschijfzones op de parkeerterreinen bij het station (Spoorlaan) en op het bedrijventerrein Hollandse Kade zorgen ervoor dat automobilisten maximaal twee uur mogen parkeren, waarbij het gebruik van een parkeerschijf verplicht is. Wethouder Vijselaar (mobiliteit): “Door de invoering van de twee extra parkeerschijfzones in Abcoude zal de parkeeroverlast sterk afnemen. Het zal voor de omwonende en ondernemers zorgen voor meer parkeergelegenheid. Daarnaast zal het verkeer beter doorstromen.”
Enkele jaren geleden is een parkeerschijfzone ingesteld in de wijk nabij het Station Abcoude (o.a. Fluitekruid en Ereprijs). Deze zone blijft gehandhaafd.
Naast de invoering van de bovengenoemde nieuwe parkeerschijfzones, wordt ook een oproep gedaan aan bezoekers van het Sporthuis in Abcoude om de parkeeroverlast in de wijk te verminderen. Deze bezoekers worden actief benaderd en aangemoedigd om niet in de wijk zelf te parkeren, maar gebruik te maken van het parkeerterrein van Station Abcoude.
Iedereen die binnen een van beide zones woont kan een parkeervergunning aanvragen. Daarnaast kan een vergunning aangevraagd worden door:
• Reizigers – inwoners uit de gemeente De Ronde Venen die buiten de parkeerzone wonen en inwoners uit Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Nieuwersluis en Vreeland<br>• Bedrijven op de Hollandse Kade.
Via https://www.derondevenen.nl/parkeerontheffing kan een parkeerontheffing worden aangevraagd. Daar is ook meer informatie te vinden. Een ontheffing kost € 45,35 en is maximaal 5 jaar geldig.

“Omdat misschien niet iedereen direct in de gaten heeft dat de situatie op de parkeerterreinen gewijzigd is, hanteren we een coulancetermijn in de maand september. We geven dan enkel waarschuwingen aan de auto’s die niet voldoen aan het nieuwe beleid. Vanaf oktober zijn we helaas genoodzaakt om bekeuringen uit te delen.” aldus Wethouder Vijselaar.
Na een periode van 6 maanden zal de gemeente de nu ingevoerde maatregelen evalueren. Deze evaluatie is bedoeld om de effectiviteit van de genomen stappen te beoordelen. Hierbij gaat de gemeente kijken naar de impact op de parkeeroverlast, de beschikbare parkeerplekken en de verkeersdoorstroming.AbcoudeAlgemeenNieuws


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×