Het “Fokkersbruggetje” in Vinkeveen

Inloopavond 'Fokkersbruggetje' had positieve sfeer

Op dinsdagavond 12 december hield de gemeente een inloopavond voor de bewoners en ondernemers van de Demmerik over de nieuwe brug die het “Fokkersbruggetje” moet vervangen. Deze brug, ter hoogte van het Arkenpark Mur, is in mei 2023 acuut afgesloten vanwege verzakkingen. Sindsdien ligt er een noodbrug en wordt gewerkt aan een definitieve oplossing. Tijdens de inloopavond, die plaatsvond in het Spoorhuis Vinkeveen, zijn de verschillende varianten voor de nieuwe brug getoond.

De bezoekers konden aan de hand van grote posters en verschillende stands kennisnemen van de diverse varianten die onderzocht zijn. De gemeente besprak met de bezoekers hoe de brug gebruikt wordt en wat de wensen zijn voor de doorvaart. Zo werd duidelijk hoe de gemeente tot de drie technische oplossingen en de voorkeursvariant is gekomen. Ook werd informatie gegeven over de periode waarin de brug gebouwd wordt: afhankelijk van de aanbesteding zal dit in het tweede kwartaal van 2024 worden. Er was volop ruimte voor vragen en de bezoekers werden op de hoogte gebracht van de verdere communicatie over de uitvoering.

De gemeente heeft een voorkeursvariant gekozen voor de brug. Deze variant is gebaseerd op onderzoek naar de verschillende opties en op de wensen van de bewoners. Hiervoor is een enquête gehouden en zijn met de inwoners keukentafelgesprekken gevoerd.

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de variant met twee tussensteunpunten. Deze optie biedt diverse voordelen, zoals het handhaven van de hoogte voor de doorvaart en het benutten van de bestaande palen. Zo komen we tegemoet aan de wens van de bewoners.”

De inloopavond over de brug Demmerik gaf duidelijkheid. De bezoekers reageerden positief op de voorkeursvariant en ze kregen duidelijke antwoorden op hun vragen. Naast de verschillende stands, werd ook plenair uitleg gegeven over de voorkeursvariant van de brug, de planning en het onderhoud van de weg.

De gemeente heeft toegezegd nogmaals een bewonersavond te houden op het moment dat definitief bekend is wanneer de brug wordt aangelegd. De gemeente wil dan samen met de inwoners de omleidingsroute bespreken en hoe de woningen bereikbaar gehouden worden. Individueel zal de gemeente de ondernemers bezoeken die aan de Demmerik gevestigd zijn.



Algemeendemmerik vinkeveenhet spoorhuis vinkeveeninloopavond fokkersbruggetjevervanging fokkersbruggetjewethouder anja vijselaar


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×