Inzicht in lokale politiek met cursus Politiek Actief

Voelt u zich betrokken bij de lokale politiek? Altijd al willen weten wat de taken zijn van de gemeenteraad? Overweegt u wellicht zelf politiek actief te worden? Dan is deelname aan de door de gemeente georganiseerde cursus Politiek Actief een echte aanrader. De gratis cursus geeft inzicht in de wereld van de lokale politiek en is bedoeld voor inwoners die daar meer over willen weten en wellicht zelf politiek actief willen worden.

Politiek Actief gaat op 11 maart van start en wordt in samenwerking met de gemeente gegeven door ProDemos, Huis voor Democratie en Rechtsstaat. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op maandagavond die ieder 2,5 uur duren.

Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen behandeld als:
• Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente?
• Hoe verloopt de besluitvorming binnen de gemeente en gemeenteraad?
• Hoe kan besluitvorming worden beïnvloed?
• Wat zijn taken en rollen van de gemeenteraad?
• Welke instrumenten heeft een raadslid?
• Basiskennis gemeentefinanciën

Daarnaast vinden speeddates plaats met raadsleden en wordt tijdens de cursus aandacht besteed aan overtuigend debatteren.

Aan het slot van de cursus worden deelnemers door de gemeenteraad uitgenodigd een vergadering bij te wonen. Zij worden dan door de raad ontvangen, krijgen een nadere toelichting op de agenda en maken de besluitvorming van dichtbij mee.

Burgemeester Maarten Divendal, voorzitter van de gemeenteraad: ,,De cursus wordt in verschillende gemeenten al met veel succes gegeven. Veel inwoners zijn geïnteresseerd hoe besluitvorming in de gemeente precies verloopt en hoe zij daar invloed op uit kunnen oefenen. Een manier om invloed uit te oefenen is door zelf politiek actief te worden, maar dat hoeft niet. Dat kan ook door je mening te laten horen op het juiste moment of door je stem uit te brengen tijdens verkiezingen. De cursus is daarmee leuk en interessant voor alle inwoners die overwegen politiek actief te worden of meer willen weten over de lokale politiek’.’ Burgemeester Divendal zal zelf bij verschillende onderdelen aanwezig zijn om toelichting te geven.

Deelname aan de cursus is gratis. Opgeven kan eenvoudig door een mail te sturen naar griffier@derondevenen.nl. Het aantal plekken is beperkt, waarbij geldt vol = vol.

De foto is ter illustratieAlgemeenDe Ronde VenenEconomieGemeenteNieuwsRegiocursus politiek actiefprodemos


Studio
Rendementsweg 10d
3641 SK Mijdrecht

E-mail
redactie@rtvrondevenen.nl

Telefoon Redactie
0297 - 286004

×